شناخت حیله های مدرن شیطان

شناخت حیله های مدرن شیطان

طرح درس ٥٠ ساعته ي شناخت حیله های مدرن شیطان این طرح راهبردی امروزی برای تربیت سلوکی با ابزار مدرن است

دوستان حتما فايل ها را به ترتيب ببينيد و اصل محتواي طرح را فداي عجله ننماييد.

طرح درس حيله هاي مدرن شيطان سلسه دروسي است در قالب ٣٠ عنوان كه زير نظر اساتيد درجه ي يك اخلاق و معارف ناب عرفان شيعي و متخصصين در رسانه توليد گشته است،لذا روي چينش محتوا دقت و حساسيّت بسياري لحاظ گرديده است.

بنابراين ،ترتيب مورد نظر مطلقا نبايد به هم بريزد و پر واضح است كه هر عنوان حاوي نكاتي بسيار مهم و عميق است كه ديگر عناوين آنها را نخواهند داشت و البته به صورت سلسله وار بهم پيوسته اند لذا در صورت جا افتادن يك عنوان عناوين ديگر گنگ خواهند بود.

اطلاعات

محمد هادی اصفهانی

محمد هادی اصفهانی

استاد
۲۸ : ۳۵ : ۴۸
ساعت
۳,۸۹۱
دانشجو
۳۰
جلسه
( نفر۳۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

avatar
...سیده فاطم
( ۲۱۶ ۱۶ )
avatar
عشرت حبیبی
( ۱۵۶ ۳۰ )
avatar
...مریم مهرب
( ۱۴۹ ۳۰ )
...نرگس علمد
( ۱۳۵ ۱۶ )
...زهرا قائم
( ۱۲۸ ۱۲ )
انسان و غیب

جلسه اول-بحث مقدمه ، انسان و غیب
(رایگان)

۱۳ : ۱۹ : ۱
انسان و جن

جلسه دوم-ساختار وجود جنیان و توانایی های آن ها
(رایگان)

۲۲ : ۳۸

جلسه سوم-اعتراض شیطان و آغاز کینه ها

۲۷ : ۵۰

جلسه چهارم-اغواگری و وساوس شیاطین

۱۸ : ۲۷ : ۲

جلسه پنجم-حکومت شیطان و سپاهیانش

۳ : ۳۵ : ۱

جلسه ششم-منافذ ورود سپاهیان شیطان

۳۴ : ۲۹ : ۱

جلسه هفتم-راه های دفع شیاطین

۲۶ : ۴۹
انسان و دنیا

جلسه هشتم-رنسانس و انکار غیب

۱۵ : ۳۵ : ۱

جلسه نهم-سامری ، تحریف راهکار نفوذ

۵۰ : ۳۵

جلسه دهم-تکنولوژی ، سرعت ، حقیقت قلب

۱۹ : ۵۵ : ۱

جلسه یازدهم-عالم مجاز و ارزش زمان

۱۷ : ۲۴ : ۲
انسان و خدا

جلسه دوازدهم-راه های پیدا کردن خدا

۵۷ : ۱۶ : ۲
انسان و وسعت انسان

جلسه سیزدهم- لزوم معرفت النفس و اهمیت آن و اصالت روح

۹ : ۱۰ : ۲

جلسه چهاردهم- کیفیت جهان های موازی محیطی و نقش انسان کامل

۴۵ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم- مرگ غیر اختیاری

۲۲ : ۱۶ : ۱

جلسه شانزدهم- دعوت انسان کامل به مرگ اختیاری و جهاد با نفس

۱ : ۰ : ۱

جلسه هفدهم- خواب و رویا

۵۶ : ۴۰ : ۱

جلسه هجدهم- عالم برزخ و باطن اعمال

۲۵ : ۱۱ : ۱

جلسه نوزدهم- قیامت و قیام حقیقت انسان

۵۴ : ۳۹ : ۱
انسان و آخر الزمان

جلسه بیستم- خدایان دروغین و پنهان سازی خود پرستی و دنیا خواهی

۳۴ : ۲۷ : ۱

جلسه بیست ویکم- جایگزین سازی طریق رستگاری

۴۶ : ۳۵

جلسه بیست و دوم- نظام های معنوی،آرامش دروغین و موسیقی

۳۳ : ۳۶

جلسه بیست و سوم- کابالا و جاودانگی

۱۳ : ۲۱ : ۲

جلسه بیست و چهارم- توانایی های ماورایی

۷ : ۳۱ : ۴

جلسه بیست و پنجم- ظهور منجی و انحرافات

۵۷ : ۱۴ : ۴

جلسه بیست و ششم- ولایت فقیه و حکومت اسلامی

۱۵ : ۴۵ : ۱
انسان و منکران حقیقت

جلسه بیست و هفتم- انکار خدا و فطرت خدا خواه

۳۶ : ۲۰ : ۱

جلسه بیست و هشتم- تحریف حقیقت،حکمت و قدرت خدا

۵۲ : ۳۷ : ۱

جلسه بیست و نهم- اعتراض به خدا و فراموش سازی نظام ابتلاء

۴۰ : ۵۴

جلسه سی ام، خشن جلوه دادن ادیان و تمسخرکردن آن

۲۲ : ۵۳

دوره های مرتبط