احکام ضیافت رحمانی

احکام ضیافت رحمانی

با شروع ماه ضیافت الهی، دروه احکام ضیافت رحمانی تقدیم شما عزیزان می‌شود

در این دوره کاربردی ، احکامی که می‌بایست هر فرد روزه‌دار بداند ، مطابق با نظرات مراجع عظام تقلید به صورت روان و ساده بیان شده است

اطلاعات

محمد ندایی

محمد ندایی

استاد
۳۶ : ۳۳ : ۱
ساعت
۴۹۵
دانشجو
۲۹
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

امید نصری
( ۶۵ ۲۸ )
...سودابه حی
( ۴۷ ۵ )
کاظم شاهدی
( ۴۱ ۰ )
( ۴۱ ۰ )
avatar
Neda Sadat
( ۳۹ ۲۹ )

جلسه اول-نیت روزه در یوم الشک

۳۲ : ۲

جلسه دوم-شرایط نیت روزه

۵۹ : ۲

جلسه سوم-عذرهای بی اساس برای روزه نگرفتن...

۴ : ۳

جلسه چهارم-انواع افطار روزه

۵۷ : ۱

جلسه پنجم-مواردی که روزه باطل است ولی نباید روزه را قطع کنید

۱۳ : ۲

جلسه ششم-حکم رجوع از سفر یا رسیدن به جایی که می‌خواهد ده روز بماند

۵ : ۲

جلسه هفتم-حکم خوردن سحری تا پایان اذان صبح!

۴۵ : ۵

جلسه هشتم-روزه بیمار و زمان افطار مسافر

۴۳ : ۳

جلسه نهم-روزه نوجوان تازه بالغ

۵۴ : ۲

جلسه دهم-روزه غیر ماه رمضان در ماه رمضان

۴۴ : ۲

جلسه یازدهم-تقسیم مبطلات روزه از نظر کفاره

۹ : ۳

جلسه دوازدهم-چیزهایی که روزه را باطل نمی‌کند(بخش اول)

۲۷ : ۳

جلسه سیزدهم-چیزهایی که روزه را باطل نمی‌کند (بخش دوم)

۲۳ : ۴

جلسه چهاردهم-انجام عمدی مبطلات با جهل به مسئله شرای

۳۷ : ۲

جلسه پانزدهم-نماز قبل از افطار، مواردی که روزه واجب نیست.

۱۲ : ۳

جلسه شانزدهم-روزه‌های واجب و مسافرانی که باید روزه بگیرند!

۱۲ : ۳

جلسه هفدهم-قضای روزه و باقی بودن عذر تا سال آینده

۴۹ : ۲

جلسه هجدهم-زن بارداری که روزه نگرفته و تا ماه رمضان بعد هم به علت شیر دادن روزه نگرفته

۴۸ : ۲

جلسه نوزدهم-روزه زن باردار و کم شیر

۱۳ : ۳

جلسه بیستم-چند مسأله در مورد روزه مسافر

۳۷ : ۲

جلسه بیست و یکم-راه‌های ثبوت روئت هلال ماه شوال

۵۵ : ۲

جلسه بیست و دوم-اطمینان پیدا کردن به رویت هلال

۳۴ : ۳

جلسه بیست و سوم-احکام زکات فطره ۱، مقدار و زمان و مصرف

۷ : ۵

جلسه بیست و چهارم-حکام زکات فطره ۲

۵۷ : ۳

جلسه بیست و پنجم-احکام زکات فطره ۳

۴۰ : ۳

جلسه بیست و ششم-احکام نماز عید فطر ۱

۲۳ : ۳

جلسه بیست و هفتم-احکام نماز عید فطر ۲

۴۷ : ۳

جلسه بیست و هشتم-احکام نماز عید فطر ۳ (مستحبات)

۳۴ : ۳

جلسه بیست و نهم-کفاره انواع روزه

۱۶ : ۲

دوره های مرتبط