خودآگاهی با رویکرد معرفتی و تربیتی

خودآگاهی با رویکرد معرفتی و تربیتی

کارگاه آموزشی «خودآگاهی» با رویکرد معرفتی و تربیتی، با سه گام بنیادی، ساختاری و مهارتی ارائه می‌گردد.

پنج جلسه ابتدایی مباحث بنیادی خودآگاهی می باشد.

اطلاعات

حسن پُرسا

حسن پُرسا

پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
۱۸ : ۷ : ۹
ساعت
۱۸۵
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
حسین
( ۸ ۱ )
گلسا معطی
( ۵ ۰ )
avatar
...زهره کدخد
( ۵ ۵ )
زهرا نوری
( ۵ ۰ )
سمیه حیدری
( ۵ ۵ )

جلسه اول
(رایگان)

۲۱ : ۴۲ : ۱

جلسه دوم

۱۲ : ۵۲ : ۱

جلسه سوم

۳۵ : ۵۲ : ۱

جلسه چهارم

۵۳ : ۴۱ : ۱

جلسه پنجم (جلسه پایانی)

۱۷ : ۵۸ : ۱

دوره های مرتبط