تربیت معنوی کودک و نوجوان

تربیت معنوی کودک و نوجوان

وبینار-تربیت معنوی کودک و نوجوان با حضور آیت الله تحریری

اطلاعات

آیت الله تحریری

آیت الله تحریری

استاد
۵ : ۵۷ : ۲
ساعت
۱,۳۴۷
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...کبری غلام
( ۷ ۳ )
...ندا قائمی
( ۶ ۰ )
avatar
...طاهره علی
( ۶ ۰ )
...نیلوفر خی
( ۶ ۰ )
...زهرا جعفر
( ۶ ۲ )

جلسه اول - کلیات تربیت معنوی

۳۱ : ۲ : ۱

جلسه دوم، تربیت دینی

۴۴ : ۵۰

جلسه سوم، اصول کاربردی تربیت

۵۰ : ۳ : ۱

دوره های مرتبط