تفسیر سوره حمد

تفسیر سوره حمد

‏تفسیری است عرفانی از فاتحة الکتاب (سورۀ مبارکه حمد) که حضرت امام خمینی (س) آن را در ضمن چند جلسه سخنرانی در سال 1358 ارائه نموده است.

این تفسیر در پنج جلسه ارائه شده است.

اطلاعات

سید روح الله خمینی

سید روح الله خمینی

استاد
۳ : ۵۰ : ۴
ساعت
۱,۳۷۹
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

...رمضان حسی
( ۱۳ ۳ )
avatar
( ۱۱ ۰ )
avatar
...ميسره محم
( ۱۰ ۴ )
محمد مهری
( ۹ ۵ )
علی و زهرا
( ۹ ۵ )

قسمت اول
(رایگان)

۱۴ : ۵۳

قسمت دوم

۲۸ : ۵۱

قسمت سوم

۲۲ : ۱۵ : ۱

قسمت چهارم

۴۳ : ۵۹

قسمت پنجم

۱۶ : ۵۰

دوره های مرتبط