کارگاه «خودآگاهی» با رویکرد ساختاری

کارگاه «خودآگاهی» با رویکرد ساختاری

این کارگاه در هفت جلسه در حال برگزاری است که هر هفته یک جلسه منتشر می شود. سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

- تشریح «نمودار ساختار وجودي انسان» و روش «تزكيه انسان» بر اساس مؤلفه‌های این ساختار:

از حواس، تا خیال و وهم و عقل (تفکر و ادراک) و از قلب تا ایمان و فعل و عمل (ابراز)

همراه با تدبر در سوره های مبارکه قرآن، شامل سوره شمس و...

- آشنایی با ساختار «دعای جوشن کبیر»، از منظر نرم‌افزار و برنامة شناسایی و تحلیل «مجموعه نیازها و رفع آن‌ها در انسان»، مبتنی بر «اسماء الهی»

اطلاعات

حسن پُرسا

حسن پُرسا

پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
۱۲ : ۳۴ : ۱۱
ساعت
۱۲۹
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...لیلا آبنی
( ۹ ۳ )
العبد
( ۷ ۵ )
...رمضان حسی
( ۳ ۷ )
avatar
...حمید رضا
( ۳ ۰ )
...منیره ندا
( ۲ ۲ )

جلسه اول
(رایگان)

۲۲ : ۴۳ : ۱

جلسه دوم

۶ : ۳۷ : ۱

جلسه سوم

۴۵ : ۳۸ : ۱

جلسه چهارم

۵۴ : ۲۷ : ۱

جلسه پنجم

۱۷ : ۴۶ : ۱

جلسه ششم - تدبر در دعای عرفه

۱۲ : ۴۷ : ۱

جلسه هفتم

۳۶ : ۳۳ : ۱

دوره های مرتبط