مقدمه تا بی نهایت

جلسه اول - مقدمه

توضیحات
* چرا عبدالرسول کشمیری دانشجو و استادیار برق دانشگاه تهران طلبه شد؟
* اشکال کار نخبگان کشور ما
* ملتی که اهل عبرت از تاریخ نباشد، عبرت تاریخ خواهد شد
* دلایل خراب شدن حوزه
* دو عامل که باید در هر رشته و کاری همراه داشته باشیم
* چگونه می توان در اوج فشار ها و مشکلات روزگار، سرخوش بود؟
* راه عملی تفکر و انتخاب صحیح
* معرفی یک کتاب ترجمه قرآن که انسان با آن ارتباط می گیرد
لیست جلسات

جلسه اول - مقدمه
(رایگان)

۲۷ : ۴۳

راه های ضربه زدن به اندیشه های بنیادین یک ملت چیست؟

۱۷ : ۴۶

تبرج و خودآرایی و تاثیرات آن بر جامعه

۲۲ : ۴۸

فمینیسم و خانواده

۳۷ : ۴۵

فمینیسم و خانواده (2)

۱۴ : ۴۰

فمینیسم و خانواده (3)

۳ : ۴۹

کلید اصلاحات

۴۹ : ۶ : ۱

دلایل رونق اقتصادی در غرب با وجود بی حجابی

۲۴ : ۵ : ۱

آن روی سکه غرب

۴۸ : ۱۵ : ۱

جنایات آمریکا در منطقه

۲۶ : ۳۴

بانک چه دارد میکند؟ ریشه یابی مشکلات اقتصادی فرهنگی و تمدنی کشور

۳۶ : ۲۵ : ۱

جریان شناسی جریان های سیاسی در چهل ساله انقلاب

۳۶ : ۲۴ : ۱

بررسی سیاست های منطقه ای انقلاب اسلامی

۳۰ : ۱ : ۱
جلسات آنلاین پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ با حضور استاد کشمیری
(رایگان)

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ_مبحث هستی شناسی
(رایگان)

۲۱ : ۵۶

جلسه پرسش و پاسخ_مبحث خداشناسی
(رایگان)

۵ : ۵۸

جلسه پرسش و پاسخ_مبحث فرجام شناسی
(رایگان)

۵۳ : ۹ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ_انسان شناسی و هستی شناسی
(رایگان)

۱۵ : ۸ : ۱