نقد و بررسی عرفان حلقه

نقد و بررسی عرفان حلقه

انسان ها در طول زندگی شان دچار افت و خیز هایی می شود و به واسطه جذابیت ها و منافع اولیه و زودگذر جذب عرفان های کاذبی می شوند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از این عرفان های کاذبی که مردم را به بهانه درمان یا اتصال به شعور کیهانی افراد را جذب می کند عرفان حلقه، به رهبری محمد علی طاهری است. 

در این دوره کوتاه به نقد این عرفان در پنج جلسه توسط استاد سالاری، از اساتید مجرب حوزه عرفان حلقه می پردازیم.

اطلاعات

مهدی سالاری

مهدی سالاری

استاد
۱۸ : ۱۳ : ۱
ساعت
۳۹
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مکاتب_انحرافی

نفرات برتر

...ناهید صحر
( ۶ ۰ )
avatar
...حمید رضا
( ۵ ۰ )
مریم شفیعی
( ۵ ۵ )
سکینه باور
( ۵ ۰ )
سپیده
( ۵ ۵ )

مقدمه
(رایگان)

۴۲ : ۷

آسیب های عرفان حلقه و راه های درمان آن

۵۷ : ۱۵

آسیب های روانی عرفان حلقه

۴۵ : ۱۷

آسیب های معنوی عرفان حلقه

۴۰ : ۱۶

آموزه های اعتقادی عرفان حلقه

۱۴ : ۱۵

دوره های مرتبط