این است گرام

این است گرام

شبکه های اجتماعی همراه و همدم همیشگی این روزهای مردم در فضای مجازی شده است . بیدار می شویم آن را چک می کنیم، در طول روز هم اگر لحظه ای برای استراحت پیدا کنیم او را با خود همراه می کنیم و آخر شب، قبل از خواب، سلامی به او می دهیم.

همراهی که اگر فرصت ها و آفت های آن را به خوبی نشناسیم در آن هضم می شویم و به جای این که ابزاری برای رشد ما باشد، مانعی برای عقب گرد اجتماعی و سلوکی ماست.

لذا در این دوره ده جلسه ای که با محور کتاب «این است گرام» تهیه شده، سعی شده چالش هایی که کاربران در شبکه های اجتماعی با آن مواجه هستند بیان شود و با توجه به تجربه چندین ساله مدرس دوره، به روش های تبدیل این چالش ها به فرصت ها پرداخته شود.

اطلاعات

حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

استاد
۱۰ : ۵۴ : ۳
ساعت
۳۳
دانشجو
۱۰
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...محبوبه قا
( ۱۰ ۱۰ )
رضا داداشی
( ۹ ۳ )
avatar
...لیلا فتحی
( ۳ ۳ )
...مجتبی هوش
( ۲ ۲ )
avatar
...سهیلا علی
( ۱ ۲ )

مقدمه
(رایگان)

۴۶ : ۲۴

شناخت کلی از اینستاگرام و تفاوت آن با باقی شبکه های اجتماعی

۳۴ : ۱۷

فیک یا واقعی باشیم؟

۱۵ : ۱۲

پیشنهادی به والدین برای فعالیت نوجوانشان

۲۰ : ۳۲

جلسه پنجم

۵۸ : ۲۰

جلسه ششم

۴۸ : ۲۱

جلسه هفتم

۲۱ : ۲۹

جلسه هشتم

۱۸ : ۳۶

جلسه نهم

۶ : ۱۸

جلسه دهم

۴۴ : ۲۰

دوره های مرتبط