نقد و بررسی یوگا

نقد و بررسی یوگا

یکی از جریانات معنوی هندی، یوگا است. اکثر کسانی که از یوگا اطلاعات دارند تصور می کنند که یوگا یک ورزش است و تصور می کنند یوگا کار کنند مشکلات جسمی آن ها برطرف می شود. اما واقعیت این است که یوگا ورزش نیست بلکه بخش عملی فلسفه سانکهیه است.

چاگرا چیست و آیا واقعیت دارد؟ آیا یوگا خوب است یا نه؟ یوگا چه عوارضی دارد؟ و.. در این دوره دو جلسه ای پاسخ داده می شود.

اطلاعات

مهدی سالاری

مهدی سالاری

استاد
۳۲ : ۳۹
ساعت
۱۹۷
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

avatar
...لیلا فتحی
( ۵ ۱ )
...مهرک یارا
( ۴ ۲ )
( ۴ ۰ )
نرگس کریمی
( ۴ ۲ )
...وحیده قاس
( ۴ ۰ )

یوگا چیست؟
(رایگان)

۸ : ۲۲

نقد یوگا

۲۴ : ۱۷

دوره های مرتبط