از غرب چه خبر؟!

از غرب چه خبر؟!

در این دوره قصد داریم نگاهی بدون روتوش به نسبت به جامعه غربی داشته باشیم. از مبلغین و فعالین فرهنگی که در غرب اقامت دارند دعوت می کنیم تا هم تجربیات خودشان را برای ما به اشتراک بگذارند و فرصت ها و تهدیدهای موجود در کشورهای غربی را بیان کنند.

اطلاعات

مهدی دردشتیان

مهدی دردشتیان

مبلغ فعال بین المللی
هاشم عماری

هاشم عماری

استاد
نرگس مهاجر

نرگس مهاجر

استاد
۹ : ۱۷ : ۱۳
ساعت
۶۱
دانشجو
۱۰
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
غرب‌شناسی

نفرات برتر

رضا داداشی
( ۱۸ ۱۰ )
avatar
...لیلا غفار
( ۱۶ ۸ )
avatar
...دلوان عظی
( ۱۱ ۱۰ )
...نرگس شهری
( ۱۱ ۶ )
...محمدامین
( ۱۰ ۱۰ )
از آمریکا چه خبر؟ - حجت الاسلام دردشتیان

جلسه اول - از آمریکا چه خبر؟ مهدی دردشتیان
(رایگان)

۶ : ۲۶ : ۱
زندگی به رنگ آمریکا - دکتر عماری

جلسه اول

۳۲ : ۲۲ : ۱

جلسه دوم
(رایگان)

۵۱ : ۲۶ : ۱

جلسه سوم

۳۱ : ۶ : ۱

جلسه چهارم

۸ : ۴۰ : ۱

جلسه پنجم

۱۰ : ۳۷ : ۱
تا انتهای افق، خانم مهاجر ، دانشجوی فارغ التحصیل از فرانسه و ساکن هلند

جلسه اول

۲۹ : ۵۹

جلسه دوم

۵ : ۶ : ۱
از غرب چه خبر، با حضور خانم دکتر اسدی

جلسه اول

۲۷ : ۸ : ۱

جلسه دوم

۵۰ : ۲۳ : ۱

دوره های مرتبط