تفسیر سوره مطففین

تفسیر سوره مطففین

دوره تفسیر سوره مطففین با محوریت تفسیر شریف المیزان برگزار می شود.

امکان استفاده از این دوره تنها برای کسانی هست که پیش نیاز های دوره را گذرانده اند و از طریق وبینار ثبت نام کرده اند و در جسله حضور دارند.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد
۳۱ : ۲۰ : ۹۶
ساعت
۱۸۸
دانشجو
۹۱
جلسه
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

رضا داداشی
( ۱۹۸ ۸۳ )
...ابوالفضل
( ۱۷۸ ۳۶ )
avatar
...مسعود نور
( ۱۷۴ ۷۲ )
...سادات ابر
( ۱۴۴ ۹۰ )
avatar
...فائزه اصف
( ۱۲۷ ۹۱ )

جلسه اول - کلیات بحث
(رایگان)

۳۶ : ۴۰

دوره های مرتبط