کسب و کار متعالی

کسب و کار متعالی

من و شما هر روز در حال خرید یا فروش هستیم. اما آداب و احکامی که خدا و رسولش برای این خرید و فروش گفته است را می دانیم یا نه؟

یکی از خلاء های امروز کسبه و مشتری ها ندانستن همین آداب و احکام عمومی کسب و کاسبی ست.

در این دوره کوتاه مدرسه تعالی سعی دارد اهمیت کار در اسلام، آداب ، احکام و مستحبات کاسبی را بیان کند و این مقدمه ای برای دوره های تخصصی مخصوص هر صنف است.

اطلاعات

محمد ندایی

محمد ندایی

استاد
۵۰ : ۲۹ : ۴
ساعت
۹۶
دانشجو
۱۶
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

...فهیمه خدا
( ۴۸ ۰ )
...مينا فرحا
( ۴۷ ۱۷ )
...معصومه صف
( ۴۷ ۲۱ )
avatar
زهرا زارعی
( ۴۰ ۰ )
مریم عسگری
( ۲۵ ۰ )

مقدمه و اهمیت کار و کسب از منظر اسلام
(رایگان)

۴۶ : ۲۶

مستحبات کسب و تجارت

۴۹ : ۱۶

اهمیت تقلید در احکام بازار

۴۳ : ۲۲

الگو بودن ائمه در بازار

۳۷ : ۱۶

ذکر خدا در بازار

۲۵ : ۱۴

معاملات حرام و مکروه

۱۲ : ۱۹

معاملات و شغل های حرام و مکروه

۵۳ : ۲۱

احکام معاملات وقفی و اجاره ای

۱ : ۱۶

بیع قراردادی و معاطاتی

۹ : ۱۲

احکام معاملات نقد و نسیه

۲۴ : ۱۷

احکام معاملات نسیه

۱۹ : ۱۳

احکام معاملات سلف

۴۵ : ۱۳

احکام بیع و خیارات

۲۱ : ۱۵

احکام خیارات 1

۱۱ : ۱۶

احکام خیارات 2

۰ : ۱۵

رد مظالم و احکام اَرش

۱۵ : ۱۲

دوره های مرتبط