سیری در المیزان

سیری در المیزان

اصطلاح تفسیر موضوعی قرآن کریم در برابر تفسیر ترتیبی و سوره به سوره، روشی متفاوت برای پرداختن به موضوعات قرآن است. در تفسیرهای قدیمی قرآن که در قرن‌های گذشته نوشته شده است روشی شبیه به این روش مشاهده نمی‌شود. اگرچه در گذشته نگاه موضوعی به برخی از مباحث قرآن مرسوم بوده است مانند: تفسیر آیات الاحکام ولی می‌توان با توجه به منابع جدید، تفسیر موضوعی را اینگونه تعریف کرد:

جمع آوری و جمع‌بندی آیات مختلفی که درباره یک موضوع در سرتاسر قرآن مجید در مناسبت‌های مختلف نازل شده است به منظور استخراج نظر قرآن درباره ماهیت موضوع و ابعاد گوناگون آن.

مدرسه تعالی بر این اساس دوره تفسیر موضوعی قرآن بر اساس تفسیر المیزان در راستای نشر معارف قرآنی برگزار می کند.

برای ثبت نام در این دوره لازم هست دانش پژوهان درس های زیر را گذرانده باشند:

۱- گذراندن منطق مقدماتی و شرکت در آزمون پایان تمام جلسات

۲- گذراندن فلسفه مقدماتی و شرکت در آزمون پایان تمام جلسات

۳- گذراندن فقه اصول مقدماتی

نکته: اگر کسی قبلا این دروس را در حوزه گذرانده است می تواند پس از شارژ حساب کاربری از طریق ارسال پیام به روابط عمومی به آی دی @ravabet_omumi_taalei اطلاع دهید تا عضو شوید.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۶ : ۲۱ : ۵۷
ساعت
۱۱۰
دانشجو
۴۸
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۲۵%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۷۱ ۰ )
...فاطمه رهن
( ۵۶ ۲۴ )
...منیر الما
( ۵۳ ۹ )
...نرجس یزدا
( ۴۹ ۴۸ )
امین مسیبی
( ۴۸ ۴۸ )

جلسه اول-شناخت قرآن و تحدی
(رایگان)

۳۸ : ۵۱ : ۱

جلسه دوم

۳۹ : ۵۷ : ۱

جلسه سوم

۱ : ۲۶ : ۲

جلسه چهارم

۰ : ۰

جلسه پنجم

۴۷ : ۵۶ : ۱

جلسه ششم

۱۵ : ۵۶ : ۱

جلسه هفتم - فهم و تفسیر قرآن

۲۳ : ۳۶ : ۱

جلسه هشتم - درمان دردها با عمل به قرآن

۱۸ : ۵۲ : ۱

جلسه نهم - باور به خدا

۲۶ : ۴۹ : ۱

جلسه دهم - فطری بودن خداشناسی

۲۷ : ۲۱ : ۱

جلسه یازدهم - برهان بر اثبات وجود خدا

۵۶ : ۳۴ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۱ : ۴۳ : ۱

جلسه سیزدهم

۱۷ : ۴۲ : ۱

جلسه چهاردهم - توضیح خیر و شر

۴۲ : ۴۳ : ۱

جلسه پانزدهم - صفات کمالی خداوند سبحان

۳۷ : ۵۱ : ۱

جلسه شانزدهم بخش اول - توحید در ربوبیت

۴۴ : ۴۹

جلسه شانزهم بخش دوم - توحید در ربوبیت

۴۰ : ۴۹

جلسه هفدهم

۸ : ۶ : ۱

جلسه هجدهم بخش اول - پیروی از دیگران، تنها به اذن خدا

۴۲ : ۵۵

جلسه هجدهم بخش دوم - پیروی از دیگران، تنها به اذن خدا

۴۲ : ۵۵

جلسه نوزدهم بخش اول

۳۰ : ۵۲

جلسه نوزدهم بخش دوم

۳۲ : ۵۲

جلسه بیستم بخش اول

۳۹ : ۵۷

جلسه بیستم بخش دوم

۴۱ : ۵۷

جلسه بیست و یکم

۰ : ۱۶ : ۲

جلسه بیست و دوم بخش اول

۲۲ : ۴۰

جلسه بیست و دوم بخش دوم

۲۹ : ۴۰

جلسه بیست و دوم بخش سوم

۲۹ : ۴۰

جلسه بیست و سوم بخش اول

۴ : ۴۵

جلسه بیست و سوم بخش دوم

۵۳ : ۴۴

جلسه بیست و سوم بخش سوم

۲۵ : ۴۴

جلسه بیست و چهارم

۴ : ۹ : ۱

جلسه بیست و پنجم

۲۰ : ۴۹

جلسه بیست و ششم

۱۲ : ۲۷ : ۱

جلسه بیست و هفتم

۵۲ : ۱۸ : ۱

جلسه بیست و هشتم

۲ : ۵۵

جلسه بیست و نهم

۱ : ۰ : ۱

جلسه سی ام

۲۳ : ۱ : ۱

جلسه سی و یکم

۵۶ : ۵۹

جلسه سی و دوم

۰ : ۲۹

جلسه سی و سوم

۲۶ : ۴ : ۱

جلسه سی و چهارم

۱ : ۷ : ۱

جلسه سی و پنجم

۸ : ۵۷

جلسه سی و ششم

۲۷ : ۵۶

جلسه سی و هفتم

۲۸ : ۵۶

جلسه سی و هشتم

۳۳ : ۳۸

جلسه سی و نهم

۲۵ : ۵۹

جلسه چهلم

۲۳ : ۳۶

جلسه چهل و یکم (جلسه پایانی)

۲۸ : ۴۲

دوره های مرتبط