اسلام با محوریت قرآن

اسلام با محوریت قرآن

در سال های اخیر نظراتی از سید کمال حیدری با عنوان اسلام با محوریت قرآن مطرح شده است که یک نگاه التقاطی به اسلام را گسترش می دهد. در این دوره قصد داریم طی 24 جلسه به شبهاتی که آقای حیدری با مطرح کرده اند پاسخ داده شود.

این جلسات در ادامه کلاس فقه غیبت برگزار شده است که از جلسه 28 تا 52 آن دوره می باشد که به صورت مجزا ارائه می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۸ : ۴۲ : ۲۲
ساعت
۳۱
دانشجو
۲۴
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

...اکرم میرا
( ۳۴ ۱۲ )
مریم یراقی
( ۲۴ ۲۴ )
...مهدیار طو
( ۱۹ ۱۳ )
avatar
...دلوان عظی
( ۱۴ ۱۴ )
مجید کاتبی
( ۱۳ ۰ )
بخش اول

جلسه اول

۴۳ : ۳۰

جلسه دوم

۴۸ : ۵۹

جلسه سوم

۵ : ۵۲

جلسه چهارم

۳ : ۵۷

جلسه پنجم

۶ : ۲ : ۱

جلسه ششم

۳۴ : ۵۷

جلسه هفتم

۳۳ : ۵۱

جلسه هشتم

۷ : ۵۷

جلسه نهم

۲۶ : ۰ : ۱

جلسه دهم

۱۶ : ۲ : ۱
بخش دوم

جلسه یازدهم

۵۶ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۱ : ۰ : ۱

جلسه سیزدهم

۳۸ : ۱ : ۱

جلسه چهاردهم

۴۲ : ۵۶

جلسه پانزدهم

۵۱ : ۵۴

جلسه شانزدهم

۱۷ : ۵۱

جلسه هفدهم

۴۵ : ۱ : ۱

جلسه هجدهم

۴ : ۵۲

جلسه نوزدهم

۳۶ : ۵۷

جلسه بیستم

۴۰ : ۵۲
بخش سوم

جلسه بیست و یکم

۲۶ : ۱ : ۱

جلسه بیست و دوم

۴۹ : ۵۵

جلسه بیست و سوم

۲۹ : ۲ : ۱

جلسه بیست و چهارم

۴۳ : ۵۵

دوره های مرتبط