چرا باید منطق بخوانیم؟

چرا باید منطق بخوانیم؟

در این دوره تلاش می شود جایگاه منطق و اهمیت منطق بحث شود و از منطق به عنوان یک روش قرآنی یاد می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۸ : ۹ : ۱۴
ساعت
۸۰
دانشجو
۱۴
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
علوم_عقلی

نفرات برتر

...رمضان حسی
( ۱۸ ۱۴ )
...ابوالفضل
( ۱۷ ۱۳ )
avatar
طاهره شرفی
( ۱۶ ۰ )
...جواد علی
( ۱۶ ۱۴ )
avatar
نگین احمدی
( ۱۶ ۰ )

جلسه اول - بیان قرآنی علامه طباطبایی مبنی بر اینکه چرا باید منطق بخوانیم

۱۰ : ۲۰ : ۱

جلسه دوم - نقش فطرت انسان ها در تشخیص طریقه صحیح تفکر

۲۵ : ۱۹ : ۱

جلسه سوم - بررسی گفته های منکرین منطق

۵ : ۲۴ : ۱

جلسه چهارم - رد مکتب تذکر

۲۶ : ۴۶ : ۱

جلسه پنجم - ادامه دلایل منتقدین منطق و پاسخ به آن ها

۳۹ : ۳۰ : ۱

جلسه ششم بخش اول - وجود رابطه بین علم و تفکر با تقوا و عمل صالح

۵۰ : ۴۳

جلسه ششم بخش دوم - وجود رابطه بین علم و تفکر با تقوا و عمل صالح

۵۰ : ۴۳

جلسه هفتم بخش اول

۲ : ۴۲

جلسه هفتم - بخش دوم

۵۶ : ۴۱

جلسه هشتم بخش اول

۲۱ : ۴۴

جلسه هشتم بخش دوم

۱۰ : ۴۴

جلسه هشتم بخش سوم

۹ : ۴۴

جلسه نهم بخش اول

۲ : ۵۲

جلسه نهم بخش دوم (جلسه پایانی)

۳ : ۵۲

دوره های مرتبط