نظام مهندسی معارف اسلامی

نظام مهندسی معارف اسلامی

در طی زمان های مختلف به معارف اسلامی به طور پراکنده پرداخته شده است. اما این طور که از اصل و اساس معارف مباحث به صورت مهندسی شده شروع شود و سپس لایه های بعدی بررسی شود تاکنون به طور جدی بررسی نشده است.

در این دوره که از محرم سال 1443 قمری جلسات آن شروع شده بود به دنبال ارائه معارف اسلامی به طور مهندسی شده هستیم.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۸ : ۱۳ : ۶۰
ساعت
۱۳۷
دانشجو
۹۴
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

avatar
...مسعود نور
( ۹۵ ۳۳ )
...مجید اصفه
( ۸۱ ۶۲ )
رضا داداشی
( ۸۰ ۰ )
...ابوالفضل
( ۶۳ ۳۱ )
avatar
...لیلا فتحی
( ۵۷ ۲۸ )
فصل اول>>>جلسات هفتگی نظام مهندسی معارف

جلسه اول

۳۴ : ۴۸

جلسه دوم

۴۷ : ۴۱

جلسه سوم

۵۵ : ۳۵

جلسه چهارم

۲ : ۴۲

جلسه پنجم

۵۸ : ۳۸

جلسه ششم

۱۷ : ۴۴

جلسه هفتم

۱۷ : ۴۴

جلسه هشتم

۵ : ۴۹

جلسه نهم

۴۶ : ۴۹

جلسه دهم

۵۴ : ۱۴ : ۱

جلسه یازدهم (جلسه پایانی فصل اول)

۵۴ : ۲۰ : ۱
فصل دوم، محبت و دعوت

جلسه اول

۵۸ : ۳ : ۱

جلسه دوم

۱۰ : ۵۴

جلسه سوم

۲۵ : ۵۳

جلسه چهارم

۵ : ۵۴

جلسه پنجم

۱۲ : ۵۸

جلسه ششم

۴۰ : ۵۶

جلسه هفتم

۵ : ۱ : ۱

جلسه هشتم

۵ : ۵۳

جلسه نهم( جلسه پایانی)

۴۶ : ۵۹
فصل سوم، ربوبیت و محبوبیت

جلسه اول
(رایگان)

۹ : ۵۵

جلسه دوم

۲۴ : ۰ : ۱

جلسه سوم

۲۸ : ۰ : ۱

جلسه چهارم (جلسه پایانی فصل سوم)

۶ : ۴۰
فصل چهارم، جلسات هفتگی نظام مهندسی معارف >>> برگرفته از کتاب فطرت استاد شهید مطهری

جلسه اول

۵۱ : ۵۴

جلسه دوم

۴۱ : ۵۷

جلسه سوم

۱۸ : ۵۶

جلسه چهارم

۳ : ۲ : ۱

جلسه پنجم

۲۸ : ۶ : ۱

جلسه ششم

۱۷ : ۷ : ۱

جلسه هفتم

۳۷ : ۱۲ : ۱

جلسه هشتم

۱۰ : ۰ : ۱

جلسه نهم

۵ : ۵۸

جلسه دهم

۳۰ : ۵۰

جلسه یازدهم

۵۶ : ۰ : ۱

جلسه دوازدهم

۱۱ : ۰ : ۱

جلسه سیزدهم

۲۱ : ۵۹

جلسه چهاردهم

۳۳ : ۴ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۴ : ۷ : ۱

جلسه شانزدهم

۳ : ۵۶

جلسه هفدهم

۱۶ : ۷ : ۱

جلسه هجدهم

۹ : ۹ : ۱

جلسه نوزدهم

۲۳ : ۸ : ۱

جلسه بیستم

۳۲ : ۸ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۷ : ۱

جلسه بیست و دوم

۹ : ۳ : ۱

جلسه بیست و سوم

۷ : ۰ : ۱

جلسه بیست و چهارم

۱۲ : ۴ : ۱

جلسه بیست و پنجم (جلسه پایانی فصل چهارم)

۴۳ : ۱۱ : ۱
فصل پنجم، معنای فطری بودن دین از دیدگاه علامه طباطبایی (المیزان)

جلسه اول

۰ : ۱۸ : ۱

جلسه دوم

۳۱ : ۱۰ : ۱

جلسه سوم

۳۹ : ۱۸ : ۱

جلسه چهارم

۲۰ : ۵۴

جلسه پنجم

۳۵ : ۱۷ : ۱

جلسه ششم

۱۸ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۹ : ۱۶ : ۱

جلسه هشتم

۳۲ : ۱۷ : ۱

جلسه نهم

۳۱ : ۱۷ : ۱

جلسه دهم (جلسه پایانی فصل پنجم)

۵۲ : ۲۱ : ۱

دوره های مرتبط