کارگاه فقه تزیین

کارگاه فقه تزیین

یکی از مواردی که در فقه اسلامی وجود دارد مساله تزیین زن و مرد است. برای هر کدام حد و حدودی مشخص شده است. در این کارگاه به ابعاد مختلف تزیین و تشبه زن به مرد و بالعکس به صورت استدلالی بر اساس مبانی فقهی مقام معظم رهبری پرداخته شده است.

نکته: این دوره برای افرادی مناسب هست که شرح لمعه را گذرانده اند و می خواهد به صورت استدلالی بر اساس منابع فقهی این مساله را بررسی کنند.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۴ : ۴۸ : ۱۴
ساعت
۶۳
دانشجو
۱۰
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۱۵ ۰ )
زهرا عابدی
( ۱۲ ۰ )
...سمیرا ساد
( ۱۰ ۱۰ )
avatar
دستجردی
( ۵ ۰ )
avatar
مجاهد
( ۳ ۰ )
بخش اول

جلسه اول

۵۰ : ۳۹ : ۱

جلسه دوم

۵۷ : ۱۴ : ۱
بخش دوم

جلسه سوم

۵۸ : ۳۲ : ۱

جلسه چهارم

۲۹ : ۳۷ : ۱
بخش سوم

جلسه پنجم

۸ : ۲۴ : ۱

جلسه ششم

۶ : ۲۹ : ۱
بخش چهارم

جلسه هفتم

۱۵ : ۲۲ : ۱

جلسه هشتم

۲۶ : ۲۶ : ۱
بخش پنجم

جلسه نهم

۲۹ : ۱۳ : ۱

جلسه دهم

۲۶ : ۴۷ : ۱

دوره های مرتبط