گام دوم تا ظهور

گام دوم تا ظهور

پس از انتشار بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب حاشیه ای بر این بیانیه با نگاه مهدوی توسط استاد امینی خواه در 12 جلسه انجام شده است که در این دوره ارائه می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۵ : ۵۴ : ۷
ساعت
۲,۳۳۰
دانشجو
۱۲
جلسه
( نفر۱۹ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

حمید مولوی
( ۴۹ ۰ )
avatar
...سمانه رست
( ۴۲ ۸ )
avatar
...مهزیار حس
( ۳۹ ۲ )
مهدی خلیلی
( ۳۴ ۱۲ )
سمیه احدی
( ۳۲ ۱۲ )

جلسه اول
(رایگان)

۵ : ۴۶

جلسه دوم

۵۶ : ۴۰

جلسه سوم

۵۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵ : ۳۹

جلسه پنجم

۳ : ۳۴

جلسه ششم

۵۱ : ۳۴

جلسه هفتم

۴۷ : ۴۱

جلسه هشتم

۵۵ : ۳۸

جلسه نهم

۵۸ : ۲۸

جلسه دهم

۲۰ : ۳۴

جلسه یازدهم

۲۳ : ۴۶

جلسه دوازدهم

۵۳ : ۴۸

دوره های مرتبط