کنترل خیال

کنترل خیال

ما در زندگی روزمره در مواجهه با خودمان با یک انسان توهم یافته دچاریم که به واسطه ورودی هایی که از اطرافمان داریم در خیالات و اوهام به سر می بریم.

در این دوره کاربردی که ماه مبارک رمضان برگزار شده است با حقیقت وجود خودمان آشنا شویم و درگاه های تقویت خیال و کنار زدن آن برای رسیدن به حقیقتمان را بیابیم.

?توجه: لازم به ذکر است متن تمامی جلسات به صورت کامل پیاده سازی شده و اکنون فایل PDF جلسات در پیوست دوره قابل دریافت می‌باشد.

اطلاعات

محمد هادی اصفهانی

محمد هادی اصفهانی

استاد
۷ : ۲ : ۲۷
ساعت
۲,۸۵۲
دانشجو
۲۷
جلسه
( نفر۲۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

...بنت الهدا
( ۱۵۳ ۲۶ )
...زهره اکرم
( ۱۳۰ ۱۵ )
avatar
...دلوان عظی
( ۱۰۱ ۲۶ )
زهرا ثروتی
( ۱۰۰ ۲۳ )
فهیمه
( ۷۰ ۲۷ )

جلسه اول - مقدمه و شمای کلی بحث
(رایگان)

۳۹ : ۴۰

جلسه دوم - مقدمه و ماه مبارک رمضان

۱۵ : ۳۹

جلسه سوم

۵۹ : ۳۹

جلسه چهارم- دلایل مهم اهمیت کمیت تلاوت قرآن

۵۸ : ۳۸

جلسه پنجم- آغاز بحث خیال و لزوم تصحیح آن

۱۸ : ۵۶

جلسه ششم- سجده ی خیال و صعود کلم طیب در شاکله ی انسان

۲۸ : ۵۵

جلسه هفتم- شاکله و تاسیس بنیان و حقیقت دَوران خیال

۵۰ : ۵۴

جلسه هشتم - شاکله، بنیان، قلب و وساوس درونی و بیرون

۵۸ : ۱۱ : ۱

جلسه نهم- شاکله و علت تانیث آن، بحث تقسیمات طرق برای نفی خواطر

۲۲ : ۱۲ : ۱

جلسه دهم- ذکر عملی و نسبت آن با فکر در وحدت برای تطهیر خیال

۵۸ : ۴ : ۱

جلسه یازدهم- فکر در وحدت با توجه به فرصت برای آخرین امکان عمل و یاد مرگ

۲۹ : ۴۳

جلسه دوازدهم- تعدیل مزاج و شراکت هفت آسمان در وجود انسان،مقدمه ای برای تطهیر خیال

۱۵ : ۱۱ : ۱

جلسه سیزدهم- کنترل ورودی ها در جهان مدرن برای تصحیح خیال

۲۴ : ۱۷ : ۱

جلسه چهاردهم- کنترل ورودی ها در جهان مدرن برای تصحیح خیال(2)

۳۳ : ۱۶ : ۱

جلسه پانزدهم- انسان بازیگر صحنه ی هستی و رفع خواطر با توجه به سائق و شهید

۲۴ : ۵۳

جلسه شانزدهم- توجه به حقیقت مرأی و مسمع مقام ولایت، راهکاری مهم برای کنترل خیال

۱۴ : ۱۰ : ۱

جلسه هفدهم- ذکر اعم از لفظی و عملی و مسئله ی کنترل خیال

۳۴ : ۵۵

جلسه هجدهم، ربط قرآن و ذکر و حقیقت مکتوب امیرالمومنین علی علیه السلام

۵ : ۵۳

جلسه نوزدهم- قرآن کریم حقیقت مکتوب ائمه علیهم السلام

۱۰ : ۵۷

جلسه بیستم- تقدیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام در شب قدر

۰ : ۵۲

جلسه بیست و یکم- رابطه ی قدر و عزم و حیات اشیاء به ولایت

۰ : ۹ : ۱

جلسه بیست و دوم- تدبر در قرآن و قفل های قلب

۱۶ : ۵۱

جلسه بیست و سوم- قرائت قرآن راهکار انقلاب شاکله

۵۸ : ۱۱ : ۱

جلسه بیست و چهارم- اتساع وجودی با آغاز ذکر لفظی و تمسک به قرائت قرآن کریم

۴۸ : ۱ : ۱

جلسه بیست و پنجم- ربط باطنی با دریای بیکران قرآن کریم

۱۲ : ۵۳

جلسه بیست و ششم- شرایط بهره وری از قرآن کریم (همراه با پرسش و پاسخ)

۳۵ : ۱۲ : ۱

جلسه بیست و هفتم- مقدمات لازم و پیشنهادهایی برای قرائت حقیقی قرآن کریم

۲۵ : ۳۷ : ۱

دوره های مرتبط