مدیریت رسانه در خانواده با رویکرد تربیت فرزند

مدیریت رسانه در خانواده با رویکرد تربیت فرزند

خیلی از پدر و مادرها وقتی سراغ ما می آیند می گویند فرزندان ما دچار آسیب های فضای مجازی شده اند. می پرسند: چطور پیشگیری کنیم و چطور درمان کنیم؟

خیلی وقت ها دیر می آیند. گاهی اوقات قبل از این که سراغ درمان بروند باید سراغ پیشگیری بروند.

یکی از راه حل های پیش گیری اموزش است.

پدر و مادر هایی که آموزش می بینند قبل از این که خطر سراغشان بیاید جلوی آن را می گیرند.

در این دوره چه می‌آموزیم؟

در این دوره با ارائه بیش از 300 دقیقه آموزشی درباره این صحبت می‌کنیم که چگونه رسانه‌ها را در خانه‌هایمان مدیریت کنیم. از آسیب‌هایش جلوگیری کنیم و از فرصت‌هایش دُرست استفاده کنیم. با معرفی بیش از 100 کتاب و بازی راهکارهایی را مطرح می‌کنیم که فرزندانتان در عصر رسانه‌ها کمتر آسیب ببینند.

سرفصل‌های دوره

رابطه سبک زندگی و فضای مجازی چیست؟

چه آسیب‌هایی جسم و روحِ فرزندتان را در خطر می‌اندازد؟

چگونه می‌توانیم پیشگیری رسانه‌ای داشته باشیم؟

راهکارهای مهم درمان آسیب‌های فضای مجازی چیست؟

به همراه معرفی کتاب‌ها و بازی‌های سالم

انتظار می‌رود بعد از این دوره:

شناختتان نسبت به فضای مجازی بیشتر شود.

آسیب‌های فردی و خانوادگی فضای مجازی را بشناسید.

راه‌های ایمن‌سازی فرزندتان را بدانید و بتوانید به صورت عملی به کار ببرید.

اگر فرزندتان با آسیب‌های فضای مجازی مواجه شد راحت‌تر درمانش کنید.

استاد دوره:

حجت الاسلام مصطفی طالبی

سطح سه حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

استاد رسمی حوزه‌های علمیه کشور

مـــدرس کارگاه‌های مختلف رســانه‌ای

نویسندهٔ درسنامه‌های رسانه‌‌ای ویژه مربیان

اطلاعات

مصطفی طالبی

مصطفی طالبی

حجت الاسلام مصطفی طالبی
۱۴ : ۴۶ : ۴
ساعت
۴۰
دانشجو
۳۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

مریم سیادت
( ۴۳ ۰ )
avatar
روح الله
( ۳۹ ۲۹ )
...ساجده تقی
( ۴ ۴ )
...زهرا اسدپ
( ۴ ۲ )
avatar
...تعالی - و
( ۳ ۳ )
بخش اول، ریشه ها

جلسه اول - در این دوره چه مباحثی مطرح می‌شود؟

۵۸ : ۵

جلسه دوم - چرا فرزندانمان به رسانه‌های مجازی به صورت افراطی مراجعه می‌کنند؟

۵۹ : ۸

جلسه سوم - بچه‌ها بیشتر از مربیان سنتی می‌آموزند یا از فضای مجازی؟

۴۷ : ۵

جلسه چهارم - رابطهٔ مدرسه مجازی با مدرسهٔ حقیقی چیست؟

۹ : ۹
بخش دوم، آسیب ها

جلسه پنجم - آسیب‌های جسمی رسانه‌ها چیست؟(بخش اول)

۱۳ : ۸

جلسه ششم - آسیب‌های جسمی رسانه‌ها چیست؟ (بخش دوم)

۳۷ : ۶

جلسه هفتم - آسیب‌های جسمی رسانه‌ها چیست؟( بخش سوم)

۱۱ : ۷

جلسه هشتم - آسیب‌های جسمی رسانه‌ها چیست؟ (بخش چهارم)

۲۱ : ۶

جلسه نهم - آسیب‌های اعتقادی

۳۳ : ۸

جلسه دهم - آسیب‌های روحی و روانی (بخش اول)

۳۴ : ۸

جلسه یازدهم - آسیب‌های روحی و روانی (بخش دوم)

۵۷ : ۸

جلسه دوازدهم - آسیب‌های رفتاری (بخش اول)

۱۷ : ۹

جلسه سیزدهم - آسیب‌های رفتاری (بخش دوم)

۳۶ : ۸

جلسه چهاردهم - آسیب‌های خانوادگی (بخش اول) تشکیل خانواده

۳۱ : ۸

جلسه پانزدهم - آسیب‌های خانواگی (بخش دوم) روابط بین فردی

۳۰ : ۹

جلسه شانزدهم - آسیب‌های خانوادگی (بخش سوم) رابطهٔ والدین و فرزندان

۳ : ۹

جلسه هفدهم - آسیب‌های خانوادگی (بخش چهارم) فرزندان

۵۱ : ۶
راهکارها، ده اصل اساسی برای مدیریت رسانه در خانواده

جلسه هجدهم - اصل قانون‌گذاری (بخش اول)

۱۸ : ۹

جلسه نوزدهم - اصل قانون‌گذاری (بخش دوم)

۳۵ : ۸

جلسه بیستم - اصل مسئولیت‌پذیری

۴۹ : ۹

جلسه بیست و یکم - اصل آگاه‌سازی رسانه‌ای

۴۹ : ۱۰

جلسه بیست و دوم - اصل الگوسازی

۳۴ : ۷

جلسه بیست و سوم - اصل ایمن‌سازی (بخش اول)

۲۸ : ۱۱

جلسه بیست و چهارم - اصل ایمن‌سازی (بخش دوم)

۲۵ : ۹

جلسه بیست و پنجم - اصل ایمن‌سازی (بخش سوم)

۲ : ۸

جلسه بیست و ششم - اصل ایمن‌سازی (بخش آخر)

۱۷ : ۷

جلسه بیست و هفتم - اصل مدیریت مصرف (زمان)

۵۹ : ۶

جلسه بیست و هشتم - اصل مدیریت مصرف (مکان)

۴۶ : ۵

جلسه بیست و نهم - اصل مدیریت مصرف (ابزار)

۲۰ : ۸

جلسه سی ام - اصل مدیریت مصرف (محتوا)

۴۴ : ۹

جلسه سی و یکم - اصل مدیریت مصرف (نیاز)

۱۵ : ۷

جلسه سی و دوم - اصل جایگزینی

۵۵ : ۸

جلسه سی و سوم - اصل همراهی و نظارت

۴۰ : ۶

جلسه سی و چهارم - اصل تدریج و استمرار

۶ : ۷

جلسه سی و پنجم - اصل اقتدار و صمیمیت

۵ : ۷

دوره های مرتبط