فرزندآوری و ایام بارداری

فرزندآوری و ایام بارداری

هر آنچه زن و شوهر برای پروسه فرزندآوری باید بدانند...

باید ها و نبایدهای پروسه فرزندآوری و ایام بارداری چیست؟

چه زمانی زوجین میتوانند برای فرزندآوری تصمیم بگیرند؟

چه روزهایی برای اقدام به بارداری مناسب است؟ و ...

اطلاعات

محسن پوراحمد خمینی

محسن پوراحمد خمینی

مشاور و کارشناس خانواده
۴۴ : ۵۳ : ۲
ساعت
۴۱
دانشجو
۴
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_خانواده

نفرات برتر

صفری
( ۶ ۰ )
...فاطمه قلی
( ۴ ۴ )
avatar
حسین
( ۴ ۴ )
avatar
f_hp786
( ۴ ۴ )
...محمدامین
( ۴ ۴ )

جلسه اول
(رایگان)

۳ : ۳۶

جلسه دوم

۴ : ۳۶

جلسه سوم

۲۸ : ۴۷

جلسه چهارم

۹ : ۵۴

دوره های مرتبط