طلاق عاطفی و راه های برون رفت

طلاق عاطفی و راه های برون رفت

چگونه می توان از طلاق عاطفی، پیشگیری و یا رهایی جست؟

نشانه های طلاق عاطفی در زندگی مشترک چیست؟

توصیه های مهم برای دوری از طلاق عاطفی در زندگی

اطلاعات

محسن پوراحمد خمینی

محسن پوراحمد خمینی

مشاور و کارشناس خانواده
۱۲ : ۵۴ : ۴
ساعت
۱۸
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...نیلوفر خی
( ۱۱ ۵ )
...حمید رضا
( ۶ ۰ )
...زهرا فرج
( ۱ ۰ )
...لیلا شادن
( ۱ ۱ )
...حمید شهری
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۲۳ : ۳۱

جلسه دوم

۳۳ : ۳۸

جلسه سوم

۳۴ : ۸ : ۱

جلسه چهارم

۹ : ۵۰

جلسه پنجم

۳۳ : ۴۵ : ۱

دوره های مرتبط