مستند صوتی شنود

مستند صوتی شنود

«شنود»،مجموعه خاطرات تجربه های نزدیک به مرگ یکی از مسئولان امنیتی است که توسط انتشارات ابراهیم هادی منتشر شده و آنچه در این کتاب آمده است تنها بخشی از آن چیزیست که راوی در عالم برزخ دیده است.

مدرسه تعالی در گتفگویی با راوی این کتاب در این دوره به بیان آنچه که در کتاب بیان شده و نشده می پردازد و به حقایق زیر می پردازد:

- عالم شیاطین

- شیاطین در کوچه و خیابان

- فتنه انگیری این شیاطین

- حضور شیاطین موقع قیض روح

- رابطه اذکار با شیاطین

- انواع فعالیت های شیاطین

و...

اطلاعات

موسسه تعالی

موسسه تعالی

استاد
۱۳ : ۲۴ : ۱۸
ساعت
۴,۹۳۸
دانشجو
۲۷
جلسه
( نفر۴۹ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

avatar
...سیده فاطم
( ۲۳۶ ۲۱ )
...محمد جواد
( ۶۱ ۱۹ )
...ابوالفضل
( ۶۰ ۱۴ )
سمیه یوسفی
( ۵۹ ۲۱ )
avatar
اعظم حسنلو
( ۵۹ ۱۹ )
لیست جلسات

جلسه اول - مقدمه
(رایگان)

۵ : ۴۰

جلسه دوم - هیچ عمل خالصی نداشتم

۰ : ۴۰

جلسه سوم - قهقهه ی شیطان را شنیدم

۱۶ : ۳۵

جلسه چهارم - خانه های نورانی با شعاع نور به هم وصل بودند

۳۱ : ۴۲

جلسه پنجم - فعالیت شدید شیطان در واپسین ساعات عمر

۵ : ۴۴

جلسه ششم - چه کسانی مورد عنایت اهل بیت هستند؟

۵۲ : ۴۲

جلسه هفتم- سناریوی شیطانی

۶ : ۴۵

جلسه هشتم - تواتر، راه اثبات تجربیات نزدیک به مرگ

۱۷ : ۳۹

جلسه نهم - زمینه فعالیت شیطان

۱۹ : ۳۹

جلسه دهم - ماجرای فرشید و بلایی که سرش آمد

۴۸ : ۴۱

جلسه یازدهم - تبعات گناه در فضای مجازی

۳۰ : ۴۱

جلسه دوازدهم - آثار ظاهری و باطنی گناه

۳۷ : ۴۰

جلسه سیزدهم - ملائک مسلح

۵۳ : ۴۲

جلسه چهاردهم - گوش خدا، به کسانی است که برای رضای او قیام کردند

۵۸ : ۴۶

جلسه پانزدهم - سه واقعه از آینده

۴۶ : ۴۴

جلسه شانزدهم - غفلت، کار اصلی شیطان (جلسه پایانی)

۵۸ : ۴۴
جلسات پرسش و پاسخ

جلسه اول - بخش اول - قدرت شیاطین

۵ : ۳۷

جلسه اول - بخش دوم - دائره فعالیت شیطان

۵ : ۳۷

جلسه اول - بخش سوم - شیطان در دائره تقدیر خدا

۲۴ : ۳۷

جلسه دوم، بخش اول - شیطان از کجا وارد میشود؟

۱ : ۴۵

جلسه دوم، بخش دوم - در مسیریم یا در مقصد؟

۱ : ۴۵

جلسه دوم، بخش سوم - القائات شیطان در حوزه خیال است

۰ : ۴۵

جلسه دوم، بخش چهارم - تمثلات مختلف شیطان

۴ : ۴۵

جلسه دوم، بخش پنجم - تاثیر گناه افراد بر هم

۳۸ : ۳۶

جلسه دوم، بخش ششم(جلسه پایانی) - تاثیر متقابل گناه و بیماری

۳۸ : ۳۶
فصل جدید - حوریه بهشتی

جلسه اول - حوریه بهشتی

۴۰ : ۵۱

ادامه جلسه اول - حوریه بهشتی

۳۶ : ۱۵

دوره های مرتبط