طبع شناسی

طبع شناسی

شاید بارها در اینترنت و از زبان دیگران راجع به طبع خوراکی های مختلف و مزاجهای گوناگون حرفهای ضد ونقیضی شنیده باشید، در دوره های طبع شناسی و مزاج شناسی موسسه تعالی، با تعاریف صحیح و اصطلاحات طبع و مزاج، اخلاط اربعه وطبایع آشنا خواهید شد و نسبت به تاثیر هر مزاج روی شخصیت افراد آگاهی پیدا خواهید کرد و از چگونگی مدیریت آن مطلع خواهید شد.

این دوره از دوره های عمومی مدرسه تعالی است که نیاز به پیش زمینه علمی خاصی ندارد.

درباره استاد:

استاد سید روح الله حسینی مدیر مجموعه ی آموزشی جواهر الحیاه محقق وپژوهشگر علوم اسلامی

نویسنده کتاب ودرسنامه طبع ومزاج شناسی

تربیت بیش از 120استاد فعال ومشغول به فعالیت در علم وطبع

تربیت بیش از 11مشاور موفق در امور تربیتی و...

اطلاعات

سید روح الله حسینی

سید روح الله حسینی

متخصص طب اسلامی
۵۶ : ۵۹ : ۱
ساعت
۸۸۱
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
...محمد زاهد
( ۹۶ ۵ )
...ملیحه شفی
( ۶۳ ۵ )
راضیه لک
( ۵۵ ۵ )
avatar
...ریحانه عل
( ۵۴ ۵ )
اعظم رضایت
( ۵۱ ۵ )

جلسه اول-آشنایی با مبانی
(رایگان)

۵۳ : ۳۳

جلسه دوم-عناصر و نفس شناسی

۲۴ : ۲۱

جلسه سوم-شخصیت شناسی در علم طبع

۵۰ : ۳۶

جلسه چهارم-طبایع ترکیبی

۲ : ۱۸

جلسه پنجم-تشخیص طبع

۴۷ : ۹

دوره های مرتبط