مزاج شناسی

مزاج شناسی

یکی از گام های آغازین تقرب الی الله، حل مشکل تغذیه و مزاج است. از بعضی از اساتید سیر و سلوک نقل شده است که در مقام تربیت، ابتدا به اصلاح مزاج فرد امر می کرده اند. از طرف دیگر، اصلاح جهات مادّی انسان -که از مهم ترین آن جهات، بدن او است- زمینه را برای رشد معنوی و باطنی او فراهم می کند.

از امام الحکما امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که ضمن روایتی فرمود:

...من صفی مزاجه اعتدلت طبائعه، و من اعتدلت طبائعه قوی أثر النفس فیه و من قوی أثر النفس فیه، سما إلی ما یرتقیه، و من سما إلی ما یرتقیه تخلق بالأخلاق النفسانیه، وأدرک العلوم اللاهوتیه، و من أدرک العلوم اللاهوتیه صار موجودا بما هو انسان دون أن یکون موجودا بما هو حیوان، و دخل فی باب الملکی الصوری، و ما له عن هذه الغایه معبر

هرگاه مزاج کسی صفا یابد، طبع او اعتدال می یابد و کسی که طبایع او اعتدال یافت، تأثیر نفس در او قوی می شود و کسی که تأثیر نفس در او قوی شد، به سوی چیزی که او را ارتقا می دهد، بالا می رود و هرگاه کسی به سوی آنچه او را ارتقا می دهد، رفت، به اخلاق نفسانی تخلق می یابد و علوم لاهوتی را درک می کند و چنین کسی وجودش انسانی می گردد و دیگر حیوانی نیست و داخل در باب ملائکه می شود و دیگر تغییر دهنده ای از این حالت برای او وجود ندارد.

حاصل روایت، این است که با صفای مزاج می توان به اخلاق حسن و ادراک علوم لاهوتی و از آن طریق، به انسان شدن [در مقابل حیوان بودن] دست یافت.

در این دوره هشت جلسه ای، سعی ما بر این بوده در این دوره کوتاه، نکاتی برای چهار مزاج بیان کنیم تا افراد با این مباحث آشنا شوند و ضمن تشخیص مزاج خود به صورت دقیق تر پیگیر شوند.

اطلاعات

سید روح الله حسینی

سید روح الله حسینی

متخصص طب اسلامی
۳۲ : ۲۰ : ۴
ساعت
۸۶۷
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۱۲۹ ۸ )
راضیه لک
( ۱۲۲ ۸ )
avatar
...محمد زاهد
( ۵۰ ۸ )
avatar
...طاهره شری
( ۴۰ ۸ )
avatar
منیژه مروی
( ۳۵ ۸ )

جلسه اول - مقدمه و کلیات و بررسی مزاج دم
(رایگان)

۱۰ : ۵۳

جلسه دوم - بررسی مزاج صفرا

۳۷ : ۵۴

جلسه سوم - بررسی مزاج سودا

۳۳ : ۴۱

جلسه چهارم - بررسی مزاج بلغم

۵۰ : ۲۹

جلسه پنجم - تربیت مزاجی

۲۰ : ۱۷

جلسه ششم - محیط های اثر گزار بر مزاج

۴۵ : ۱۷

جلسه هفتم - شوک های مزاجی (1)

۴۵ : ۲۷

جلسه هشتم - شوک های مزاجی (2)

۳۲ : ۱۸

دوره های مرتبط