مهارت نمایه زنی

مهارت نمایه زنی

این دوره مختص فعالین در بخش نمایه زنی مدرسه تعالی است و امکان ثبت نام عمومی وجود ندارد

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۳ : ۵۰ : ۱
ساعت
۳۷
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

...مينا فرحا
( ۲ ۲ )
( ۲ ۲ )
...محمد نوش
( ۲ ۲ )
avatar
...سمیرا دیا
( ۲ ۲ )
...آلاله اوی
( ۲ ۲ )

بخش اول

۳۰ : ۱ : ۱

بخش دوم

۲۳ : ۴۹

دوره های مرتبط