تحصیل متعالی

تحصیل متعالی

مجموعه مهارت هایی که کیفیت تحصیل را ارتقاء میدهد

مهارت های یادگیری و مرور

مهارت یادداشت برداری و خلاصه برداری

مهارت تمرکز حواس

مهارت ایجاد و افزایش انگیزه

اطلاعات

محسن حاجی مرادخانی

محسن حاجی مرادخانی

استاد
۳۴ : ۲۶ : ۴
ساعت
۵۸۶
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

یا حسین
( ۲۴ ۰ )
avatar
حامد ۲2
( ۱۶ ۶ )
...سید رضا س
( ۷ ۶ )
...فاطمه حات
( ۷ ۱ )
علی رضا
( ۶ ۵ )
مقدمه

مقدمه
(رایگان)

۱۷ : ۲۱
فرایند یادگیری

فرایند یادگیری

۲۸ : ۴۶

مرور و آمادگی برای امتحان

۵۲ : ۱۸
مهارت یادداشت برداری و خلاصه برداری

مهارت یادداشت برداری و خلاصه برداری

۱۰ : ۲۹
مهارت‌ ايجاد و افزایش انگيزه

مهارت‌ ايجاد و افزایش انگيزه

۴۶ : ۴۶
مهارت تمرکز حواس

مهارت تمرکز حواس

۶ : ۴۳
جلسه وبینار پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ
(رایگان)

۵۵ : ۰ : ۱

دوره های مرتبط