پشت پرده فضای مجازی

پشت پرده فضای مجازی

*دوره شناخت ارکان و ساختار فضای مجازی

*حجت الاسلام محمد کهوند

*پژوهشگر و مدرس فضای مجازی با تألیفات متعدد

برخی از سرفصل‌ها:

شناختِ دست‌های پشت‌ِ پرده‌ٔ رسـانه‌ها

شناخت ارکان و لایه‌های فضای مجازی

منظومهٔ فکری امامین انقلاب در رسانه

راهـکارهای مدیریت رسـانه در خانواده

پاسخِ شبهات مهم دربارهٔ فضای مجازی

اطلاعات

محمد کهوند

محمد کهوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کهوند
۴۱ : ۵ : ۶
ساعت
۲۳
دانشجو
۱۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...منصوره دا
( ۱۶ ۰ )
...مریم ضیاء
( ۴ ۴ )
...فاطمه شهر
( ۳ ۰ )
...امین آقام
( ۲ ۲ )
...فاطمه یوس
( ۱ ۰ )
فصل اول

جلسه اول

۴۲ : ۱۰

جلسه دوم

۸ : ۹

جلسه سوم

۲۵ : ۱۸

جلسه چهارم

۳۸ : ۳۳

جلسه پنجم

۵۹ : ۵۱

جلسه ششم

۱۹ : ۲۷

جلسه هفتم

۴۱ : ۲۷

جلسه هشتم

۴ : ۳۲
فصل دوم

جلسه اول

۵۴ : ۲۹

جلسه دوم

۱ : ۲۲

جلسه سوم

۷ : ۲۹

جلسه چهارم

۲۰ : ۲۷

جلسه پنجم

۴۲ : ۱۶

جلسه ششم

۱۷ : ۱۵

جلسه هفتم

۲۴ : ۱۴

دوره های مرتبط