آموزش نرم افزار جامع التفاسیر نور

آموزش نرم افزار جامع التفاسیر نور

آموزش نرم افزار جامع تفاسیر

اطلاعات

موسسه نور

موسسه نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
۴ : ۵۱ : ۲
ساعت
۳۲۸
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
...محمد رضا
( ۳ ۳ )
( ۲ ۰ )
...پروانه ره
( ۲ ۲ )
...آلاله اوی
( ۲ ۰ )
فهیمه
( ۲ ۲ )

جلسه اول

۹ : ۵۹

جلسه دوم

۳۸ : ۵۸

وبینار جامع تفاسیر و دانشنامه علوم قرآن

۱۷ : ۵۳

دوره های مرتبط