آشنایی با پایگاه جامع تاریخ نور

آشنایی با پایگاه جامع تاریخ نور

پایگاه جامع تاریخ با هدف پوشش اطلاعاتی تمامی وقایع و رخدادهای مهم تاریخ اسلام و تسهیل در دسترسی کاربران به پژوهش‌های انجام گرفته در این حوزه در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ارائه گردیده است.

اطلاعات

موسسه نور

موسسه نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
۳۰ : ۱۲ : ۲
ساعت
۲۴۲
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۴ ۲ )
...حمزه شهبا
( ۲ ۱ )
...سید عدیل
( ۲ ۲ )
avatar
...محمد رضا
( ۲ ۲ )
...کیمیا صان
( ۲ ۲ )

آموزش روش تحقیق با پایگاه جامع تاریخ

۱۷ : ۲ : ۱

وبینار استحصال فراداده‌های تاریخی در پایگاه جامع تاریخ

۱۳ : ۱۰ : ۱

دوره های مرتبط