آموزش اصطلاحات پرکاربرد عربی، ویژه زائرین عتبات عالیات

آموزش اصطلاحات پرکاربرد عربی، ویژه زائرین عتبات عالیات

ویژه اربعین

اطلاعات

حسن ابراهیم نیا

حسن ابراهیم نیا

مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی
۵۳ : ۴۶ : ۱
ساعت
۱۰
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۷ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

...حمید رضا
( ۳ ۰ )
مریم زارعی
( ۲ ۰ )
...سید علی م
( ۲ ۰ )
...عباسعلی ح
( ۲ ۰ )
...ناشناس طی
( ۲ ۰ )
لیست جلسات

جلسه اول

۱ : ۳۰

جلسه دوم

۲ : ۳۳
جلسات وبینار آنلاین

جلسه اول، بخش اول

۵۰ : ۴۳

دوره های مرتبط