گریز از رجیم

گریز از رجیم

آشنایی با جایگاه و روش شیطان

این دوره همراه با اسلاید های زیبا آماده شده است

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۲ : ۱۷ : ۳۵
ساعت
۷۲۷
دانشجو
۳۴
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

یا حسین
( ۲۰۵ ۰ )
avatar
...مریم مهرب
( ۱۸۹ ۰ )
...امیر زرین
( ۹۱ ۲۷ )
...محمد خردم
( ۸۹ ۰ )
...فرشید رعی
( ۸۹ ۶۱ )
لوکیشن شیطان

جلسه اول_اثر شهادت اباعبدالله علیه السلام
(رایگان)

۱۱ : ۱ : ۱

جلسه دوم_شیطان شناسی

۴۴ : ۴۹

جلسه سوم_منطق شیطان

۳۰ : ۵۲

جلسه چهارم_لوکیشن شیطان

۳۸ : ۴۷

جلسه پنجم_دشمنی شیطان با خدا

۲ : ۵۳

جلسه ششم_بستر اصلی جدال با شیطان

۲۱ : ۵۲

جلسه هفتم_عبور از شیطان

۷ : ۵۳

جلسه هشتم_جغرافیای جنگ با شیطان

۴۱ : ۵۵

جلسه نهم_راه‌کارهای دروغین شیطان

۲۷ : ۵۲

جلسه دهم_شاهکار شیطان

۵ : ۵۹
آپشن شیطان

جلسه یازدهم_وسعت مفهوم شیطان

۵۷ : ۵۳

جلسه دوازدهم_انواع تصرفات شیطان

۳۵ : ۵۴

جلسه سیزدهم_مراتب شیطنت در افراد

۲۶ : ۵۷

جلسه چهاردهم_رهایی از شیطان

۵۰ : ۴ : ۱

جلسه پانزدهم_شیطان و ملکوت

۴۳ : ۴ : ۱

جلسه شانزدهم_مقابله رحمان و شیطان

۳۳ : ۵۹

جلسه هفدهم_ابزار و تله شیطان

۲۳ : ۲ : ۱

جلسه هجدهم_توجه و مراقبه

۱۸ : ۵ : ۱

جلسه نوزدهم_وسواس زمینه نفوذ شیطان

۳۲ : ۵ : ۱

جلسه بیستم_فرهنگ ذکر

۴۸ : ۵۶
موشن شیطان

جلسه بیست و یکم_انواع تمثل شیطان

۲۰ : ۴۵

جلسه بیست و دوم_تصرفات شیطان در قوه خیال

۴ : ۵۸

جلسه بیست و سوم_سیره شیطان در فریب

۵۸ : ۴ : ۱

جلسه بیست و چهارم_تمثل شیطان برای انبیاء

۵۲ : ۱۴ : ۱

جلسه بیست و پنجم_توصیف ملکوت شیاطین

۳۸ : ۱۸ : ۱

جلسه بیست و ششم_ملکوت وسوسه‌های شیطانی

۴۶ : ۲۱ : ۱

جلسه بیست و هفتم_محبت‌های غیرخدایی

۵ : ۱۵ : ۱

جلسه بیست و هشتم_آشنایی با جهان جنیان

۳۰ : ۱۶ : ۱

جلسه بیست و نهم_محدوده قدرت جنیان

۵۱ : ۲۶ : ۱

جلسه سی ام_بستر فعالیت شیطان

۵۹ : ۹ : ۱

جلسه سی و یکم_دستورات دفع شیطان

۵۶ : ۲۴ : ۱

جلسه سی و دوم_راه‌کارهای دور کردن شیطان

۱۲ : ۱۳ : ۱
جلسه وبینار پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ- بخش اول
(رایگان)

۲۹ : ۳ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ- بخش دوم
(رایگان)

۱ : ۴۲

دوره های مرتبط