برنامه ریزی متعالی

برنامه ریزی متعالی

برنامه ریزی متعالی

اطلاعات

محسن حاجی مرادخانی

محسن حاجی مرادخانی

استاد
۰ : ۱۴ : ۳
ساعت
۱,۰۳۱
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_زندگی

نفرات برتر

...فاطمه حسی
( ۱۷ ۰ )
...شهین متقی
( ۶ ۰ )
...یحیی داور
( ۵ ۰ )
...زهرا صالح
( ۵ ۰ )
...مرضیه ملا
( ۵ ۰ )
لیست جلسات

جلسه اول_ملزومات پیش از برنامه‌ریزی
(رایگان)

۳۸ : ۲۴

جلسه دوم_مهارت برنامه ریزی

۲ : ۲۱

جلسه سوم_اصول برنامه ریزی

۴۹ : ۳۳
جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ
(رایگان)

۶ : ۱ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ 2
(رایگان)

۲۵ : ۵۳

دوره های مرتبط