آشنایی با تاریخ اسلام

آشنایی با تاریخ اسلام

آشنایی با سیره معصومین بر اساس کتاب سیره پیشوایان

اطلاعات

عباس بابایی

عباس بابایی

استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس امور تربیتی
۱۲ : ۳۶ : ۱۳
ساعت
۹۴
دانشجو
۳۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تاریخ

نفرات برتر

...نسرین شاه
( ۶۹ ۰ )
avatar
بروجردیان
( ۵۸ ۲۶ )
فاطمه عبدی
( ۴۵ ۰ )
avatar
...دلوان عظی
( ۳۵ ۱۳ )
...رامین عظم
( ۳۳ ۰ )
پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

جلسه اول- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)
(رایگان)

۵۵ : ۲۲

جلسه دوم- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

۳۴ : ۲۹

جلسه سوم- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

۱۶ : ۳۱

جلسه چهارم- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

۴۲ : ۲۵

جلسه پنجم- پیامبر اکرم-صل الله علیه و آله و سلم

۳۱ : ۲۵

جلسه ششم- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

۱۸ : ۲۶

جلسه هفتم- پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم)

۲۲ : ۲۴
حضرت زهرا (سلام الله علیها)

جلسه اول-حضرت زهرا (سلام الله علیها)

۵۵ : ۲۹

جلسه دوم-حضرت زهرا (سلام الله علیها)

۴۳ : ۳۰
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

جلسه اول، امیرالمؤمنین علی علیه السلام

۱۴ : ۲۹

جلسه دوم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام

۱۶ : ۳۰
امام حسن مجتبی (علیه السلام)

جلسه اول -امام حسن مجتبی (علیه السلام)

۶ : ۳۹
امام حسین (علیه السلام)

جلسه اول- امام حسین (علیه السلام)

۲۹ : ۳۰

جلسه دوم- امام حسین (علیه السلام)

۴۱ : ۲۸

جلسه سوم- امام حسین (علیه السلام)

۱۶ : ۳۰
امام سجاد (علیه السلام)

جلسه اول- امام سجاد (علیه السلام)

۱۵ : ۲۵

جلسه دوم- امام سجاد (علیه السلام)

۴۹ : ۳۰
امام باقر (علیه السلام)

جلسه اول- امام باقر (علیه السلام)

۵۱ : ۳۰
امام صادق (علیه السلام)

جلسه اول- امام صادق (علیه السلام)

۴۱ : ۲۹

جلسه دوم- امام صادق (علیه السلام)

۳۷ : ۲۸
امام کاظم (علیه السلام)

جلسه اول-امام کاظم (علیه السلام)

۲۲ : ۲۵
امام رضا (علیه السلام)

جلسه اول-امام رضا (علیه السلام)

۲۲ : ۳۵
امام جواد (علیه السلام)

جلسه اول-امام جواد (علیه السلام)

۳۶ : ۳۲
امام هادی (علیه السلام)

جلسه اول-امام هادی (علیه السلام)

۵۰ : ۳۰
امام حسن عسکری (علیه السلام)

جلسه اول- امام حسن عسکری (علیه السلام)

۲ : ۲۹
امام مهدی (علیه السلام)

جلسه اول- امام مهدی (علیه السلام)

۳۴ : ۳۶
جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ
(رایگان)

۵۵ : ۴۶

دوره های مرتبط