تعالی یاریسم

تعالی یاریسم

مهارت های لازم برای تعالی یاران موسسه تعالی

هزینه این دوره بیش از این مبالغ است اما به پاس تقدیر از زحمات همکاران محترم این دوره برای تعالی یاران موسسه تعالی رایگان برگزار میشود.

تعالی یار کسی است که به تعالی پژوه کمک میکند تا بتواند بهتر و سریعتر و راحت تر مسیر تعالی را طی بکند

یک تعالی یار حرفه به چه کسی میگویند؟

یک تعالی یار حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

یک تعالی یار حرفه ای چه مهارت هایی باید داشته باشد؟

بایسته هاو لوازمی که تعالی یار باید داشته باشد چیست؟

چگونه با تعالی پژوه ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه پاسخ تعالی پژوه را وقتی سوالی میپرسد یا انتقادی مطرح میکند بدهیم؟

اگر تعالی پژوه جواب نمیدهد یا تکالیفش را انجام نمیدهد با او چه برخوردی داشته باشیم که هم برای خودمان رشد داشته باشد هم او؟

اطلاعات

یونس خدائی

یونس خدائی

یونس خدایی
۴۸ : ۴۹ : ۱
ساعت
۱۴۲
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

...اعظم کریم
( ۳۳ ۴ )
...آلاله اوی
( ۱۳ ۳ )
avatar
...یا فاطمه
( ۱۰ ۴ )
avatar
عبدالمهدی
( ۹ ۴ )
...پریسا جها
( ۸ ۴ )

جلسه اول

۳۰ : ۲۰

جلسه دوم

۱۸ : ۲۲

جلسه سوم

۲۷ : ۲۸

جلسه چهارم

۳۳ : ۳۸

دوره های مرتبط