بیمه متعالی

بیمه متعالی

احکام بیمه

اطلاعات

محمد سعیدیان

محمد سعیدیان

متخصص در حوزه فقه و احکام
۲۱ : ۵۵
ساعت
۲
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
...مصطفی امی
( ۰ ۰ )
avatar
مژده یرخ
( ۰ ۰ )

احکام بیمه- جلسه اول

۱ : ۲۶

جلسه دوم

۲۰ : ۲۹

دوره های مرتبط