راننده متعالی

راننده متعالی

آداب و احکام اختصاصی رانندگان

اطلاعات

آقای پناهی

آقای پناهی

صفاعلی غفاریان پناهی
۲۶ : ۳۹ : ۱
ساعت
۱
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

avatar
منیژه مروی
( ۰ ۰ )
avatar
...پشتیبانی
( ۰ ۰ )
...مهرنوش مک
( ۰ ۰ )

آزانس تلفنی و تاکسی های اینترنتی(کلیات1)

۴۵ : ۱۲

آداب و اخلاق رانندگی

۳ : ۲۰

آداب و اخلاق رانندگی‌(2)

۱ : ۲۴

احکام اموال جامانده

۱۳ : ۱۸

نماز مسافر

۲۴ : ۲۴

دوره های مرتبط