مقام رضا

مقام رضا

وسط این همه مشکلات زندگی؛ نمی‌شود گله مند نشد! 

نمی‌شود همیشه راضی بود!

مگر اینکه؛ آنقدر به صاحب جهان اعتماد داشته باشیم؛

که مطمئن باشیم، هیچ کدام از افعالش، جز از دریچه ی ربوبیّت و مهربانی‌اش نبوده و نیست.

 

این باور، آسان در درون قلب نفوذ نمی‌کند، و تا به چنین باوری نرسیم، محال است به بزرگ‌ترین و شیرین‌ترین بخش از ارتباط‌مان با خدا، در طول زندگی دنیا، وارد شویم؛ بخش رضایتمندی از زندگی

 

این مجموعه کمک‌مان می‌کند که جنس محبت خدا را شناخته، و تفاوت مقیاس محبت خدا با محبت‌های خودمان را تشخیص دهیم.

 

این شناخت، ما را به سمتی پیش می‌برد تا لذت بالاترین مقام انسانی (مقام رضا) را درک نمائیم. مقامی که نقطه‌ی اوج آرامش، شادی و بالاترین درجه‌ی بهره مندی از لذت‌های مادی و معنوی دنیاست.

اطلاعات

محمد شجاعی

محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی
۲۰ : ۳۵ : ۱۱
ساعت
۱,۱۰۵
دانشجو
۱۶
جلسه
( نفر۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۱۰۸ ۰ )
avatar
...سمانه رست
( ۱۰۰ ۰ )
avatar
...زهره کدخد
( ۳۲ ۰ )
...بهاره حسا
( ۲۹ ۰ )
...سجاد منگل
( ۲۹ ۰ )

جلسه اول_رضایت به مقام الهی

۲۷ : ۵۵

جلسه دوم_اثرات نارضایتی

۳۲ : ۴۶

جلسه سوم_رضایت به قضای الهی

۲۰ : ۳۳

جلسه چهارم_رضایت به قضای الهی بخش دوم

۹ : ۱ : ۱

جلسه پنجم_راضی بودن به فعل خدا

۴۰ : ۵۵

جلسه ششم_مقیاس محبت خدا

۴۶ : ۴۲

جلسه هفتم_رضایت خداوند

۳۹ : ۳۵

جلسه هشتم_آثار رضا

۴۴ : ۴۲

جلسه نهم_شاخه‌های معرفت

۵۷ : ۲۳

جلسه دهم_رضا به قضای الهی

۳۸ : ۳۹

جلسه یازدهم_رضای خدا از بندگان

۵۳ : ۳۶

جلسه دوازدهم_اهمیت رضای محبوب

۱۸ : ۴۰

جلسه سیزدهم_موجبات رضایت حق تعالی

۵ : ۴۰

جلسه چهاردهم_خشنودی خدا از انسان

۳۷ : ۵۱

جلسه پانزدهم_کرامت نفس

۷ : ۵۱

جلسه شانزدهم_انبیا ماندگارترین و تنهاترین مردم

۲۸ : ۳۸

دوره های مرتبط