آقایی که شما باشی

آقایی که شما باشی

دوران نامزدی و عقد، دوران «یک بام و دو هواست»!

هم متأهل محسوب می‌شوی، هم نمی‌شوی!

و شاید مشکلات زوجین و خانواده‌های آن‌ها در این دوران، مربوط به عدم شناخت این دوره باشد ...

گاهی سنت‌ها و آداب و رسوم غلط هم، این مسائل را به قدری دامن می‌زنند که زوجین،

به جای لذت بردن از این دوران هیجان‌انگیز، برای عبور از آن، لحظه‌شماری می‌کنند.

با این مجموعه، مشکلات این دوران، و مدیریت بحران‌هایش را بیاموزید.

اطلاعات

محمد شجاعی

محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی
۲۸ : ۳۲ : ۱۳
ساعت
۴۴۰
دانشجو
۱۲
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
امیرمهدی
( ۴۰ ۰ )
علی
( ۱۵ ۰ )
علی ملکی
( ۱۲ ۰ )
...مرضیه یحی
( ۱۲ ۰ )
...علیرضا ده
( ۱۲ ۰ )

جلسه اول_فواید معنویِ فردی و اجتماعی ازدواج

۵۹ : ۲۱ : ۱

جلسه دوم_تاثیر ازدواج بر سلامت روح و جسم فرد و اجتماع

۲۰ : ۲۰ : ۱

جلسه سوم_آفات معنوی ازدواج

۲ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم_آفات ازدواج_زمان و سن ازدواج

۲۰ : ۱۰ : ۱

جلسه پنجم_انتخاب اشتباه و لجبازی در ازدواج

۹ : ۲۴ : ۱

جلسه ششم_مسائل عاطفی و روانشناسی در ازدواج

۲۷ : ۵۱

جلسه هفتم_پاکیزگی معنوی دوران نامزدی ومراسم عقد

۳۴ : ۴۹

جلسه هشتم_محاسن و معایب دوران عقد و عروسی

۵۵ : ۲ : ۱

جلسه نهم_آسیب های دوران عقد

۵۰ : ۵۱

جلسه دهم_طهارت مراسم عروسی

۳۶ : ۳ : ۱

جلسه یازدهم_بیماری‌های واگیردار و ژنتیکی در ازدواج

۴۶ : ۵۲

جلسه دوازدهم_مسائل جنسی

۳۰ : ۲۳ : ۱

دوره های مرتبط