ادب سیر

ادب سیر

مرحوم آیت الله پهلوانی(سعادت پرور) از شاگردان مبرز اخلاقی و عرفانی مرحوم علامه طباطبایی بودند. ایشان زندگی خود را صرف رشد معنوی و تربیت معرفتی افراد مختلف کردند و شاگردان بسیاری را تربیت کردند.

ایشان مکاتباتی با شاگردانشان داشتند و این مکتوبات دربردارنده معارفی بسیار مهم و اساسی در باب معنویت و سلوک معنوی است.

در دوره ادب سیر، به شرح یکی از نامه های ایشان پرداخته شده است.

مرحوم آیت الله سعادت پرور در این نامه 13 نکته بسیار مهم و کاربردی را در باب معنویت و سلوک معنوی بیان می کنند و در بیان اهمیت این نکات همین بس که ایشان در ابتدای نامه می فرمایند «در صورت مراعات این نکات راه صد ساله سلوک در یک سال طی می شود.»

معارف مهم این نامه توسط حجت الاسلام سید محمد جواد وزیری فرد شرح و تبیین شده است.

اطلاعات

سیدمحمدجواد وزیری فرد

سیدمحمدجواد وزیری فرد

استاد سیدمحمدجواد وزیری فرد
۳۷ : ۳۵ : ۳
ساعت
۳۶
دانشجو
۱۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

فهیمه
( ۳۶ ۰ )
اعظم عظیمی
( ۲۴ ۰ )
...یا مهدی ا
( ۱۶ ۰ )
علی حیدری
( ۱۶ ۰ )
علی شفیع
( ۱۵ ۰ )

جلسه اول_نامه‌ی سلوکی
(رایگان)

۳۹ : ۱۹

جلسه دوم_اذکار مهم و عمومی

۱۰ : ۱۴

جلسه سوم_استاد، طبیب معنوی

۴۲ : ۱۴

جلسه چهارم_اثر لغویات

۳۶ : ۱۵

جلسه پنجم_رفیق راه

۴۳ : ۱۲

جلسه ششم_هم‌نشینان بد

۳ : ۱۱

جلسه هفتم_مراقبه

۱ : ۱۳

جلسه هشتم_خودشناسی

۲۶ : ۱۳

جلسه نهم_تجرد نفس

۵۶ : ۱۳

جلسه دهم_موانع مراقبه

۴۷ : ۱۶

جلسه یازدهم_کنترل زبان

۳۰ : ۱۴

جلسه دوازدهم_مخالفت با نفس و اثر آن در سیر و سلوک

۱ : ۱۶

جلسه سیزدهم_مشورت و اهمیت کتمان

۳۵ : ۱۲

جلسه چهاردهم_دوری از سوء‌ظن به دیگران

۵۸ : ۱۱

جلسه پانزدهم_تقویت روح

۳۰ : ۱۵

دوره های مرتبط