ناودان آسمان

ناودان آسمان

هدف ساخت ناودان ها بر بام آنست که قطرات رحمت الهی را به سمت پایین هدایت کند و مانع از رکود ، رخنه بر خانه و زیان شود . چه تشبیه شیرینی است نسبت ناودان به «توبه» و نامگذاری «ناودان آسمان» برای این نامه عارفانه!

چه زیبا سرود مولانا که :

دل مثال ابر آمد، سینه ها چون بام ها

وین زبان، چون ناودان، باران ازاینجانازلست

آب از دل پاک آمد، تا به بام سینه ها

سینه چون آلوده باشد این سخنها باطلست

مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی (سعادت پرور) از شاگردان بارز سلوکی مرحوم علامه طباطبایی است که مرحوم علامه طباطبایی در زمان حیات خویش علاقه‌مندان مباحث معنوی را به ایشان ارجاع می‌دادند و ایشان در طول حیات پر برکت خویش شاگردان زیادی را تربیت کردند.

دوره ناودان آسمان شرح نامه ای عرفانی از ایشان است که توسط حجت السلام سید محمد جواد وزیری فرد شرح و تبیین شده است.

مرحوم آیت الله پهلوانی این نامه را در خطاب به یکی از دوستان خویش نگاشته‌اند که علاقه مند مباحث معنوی بوده و حالت بیداری و یقظه پیدا کرده است.

ایشان در این نامه به بیان نکاتی می پردازند که برای ابتدای ورود به سلوک الی الله لازم است.

از جمله نکاتی که ایشان در این نامه به آن اشاره کرده‌اند دستور به توبه است که به مناسبت آن به تفصیل و به صورت کاربردی توضیحاتی پیرامون آن ارائه می شود.

اطلاعات

سیدمحمدجواد وزیری فرد

سیدمحمدجواد وزیری فرد

استاد سیدمحمدجواد وزیری فرد
۵۷ : ۳۶ : ۲
ساعت
۱۵
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

...سیده طیبه
( ۲۵ ۰ )
...پریسا جها
( ۱۴ ۰ )
( ۱۳ ۰ )
...فاطمه خاک
( ۸ ۰ )
نادر حمادی
( ۶ ۰ )

جلسه اول_توبه، اولین گام سلوک
(رایگان)

۶ : ۲۰

جلسه دوم_توبه سبب جلب محبت

۵۵ : ۲۲

جلسه سوم_پرهیز از معاشرت با اهل غفلت

۵۷ : ۱۶

جلسه چهارم_مراقبه و مراتب آن

۵۳ : ۲۰

جلسه پنجم_عبادت سبب رفع حجاب بین بنده و خدا

۳۹ : ۹

جلسه ششم_انجام واجبات و ترک محرمات

۱۰ : ۱۵

جلسه هفتم_توجه به مستحبات و مکروهات

۵۵ : ۱۴

جلسه هشتم_اهمیت بیداری شب و تهجد

۲ : ۱۷

جلسه نهم_اثر اعمال در نفس

۲۰ : ۱۹

دوره های مرتبط