پژوهش‌یار

پژوهش‌یار

جهت آشنایی کاربران، نرم افزارهای مورد نیاز در مسیر تحقیق و پژوهش و مواردی از مدل های جستجو در پایگاه های مختلف به عنوان نمونه آورده شده است.

اطلاعات

موسسه نور

موسسه نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
۴۵ : ۲۸ : ۳
ساعت
۲۲۳
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۶ ۰ )
avatar
علی اکبری
( ۵ ۰ )
avatar
...محمد حسین
( ۵ ۰ )
اشرف فخریه
( ۵ ۰ )
گلسا معطی
( ۳ ۰ )

جلسه اول_آموزش نحوه جستجو در مورد محرم در پایگاه نورمگز

۱۳ : ۲

جلسه دوم_آموزش نحوه جستجو در مورد کرونا در پایگاه نورمگز

۴۶ : ۱

جلسه سوم_مدیریت منابع علمی و لزوم آن برای پژوهشگران

۵۵ : ۸ : ۱

جلسه چهارم_وبینار معرفی و آموزش پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)

۱۷ : ۵۸

جلسه پنجم_اهمیت و روش درست‌نویسی برای پژوهشگران

۳۴ : ۱۷ : ۱

دوره های مرتبط