مقام ولایت (تفسیر سوره طاها)

مقام ولایت (تفسیر سوره طاها)

مقام ولایت (تفسیر سوره طاها)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۴۳ : ۱۲ : ۱۱
ساعت
۶,۹۶۳
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

عماد امیری
( ۲۶ ۰ )
سارا قبادی
( ۲۵ ۰ )
میثم فرهنگ
( ۱۹ ۰ )
...علیرضا نب
( ۱۸ ۰ )
...غلامرضا ت
( ۱۸ ۰ )

جلسه اول

۴۵ : ۵۳

جلسه دوم

۳۰ : ۶ : ۱

جلسه سوم

۲۶ : ۴۹

جلسه چهارم

۵۹ : ۵۳

جلسه پنجم

۱۳ : ۴۶

جلسه ششم

۵۷ : ۵۶

جلسه هفتم

۱۲ : ۰ : ۱

جلسه هشتم

۴۹ : ۳ : ۱

جلسه نهم

۴۶ : ۱۴ : ۱

جلسه دهم

۵۲ : ۱۳ : ۱

جلسه یازدهم

۱۴ : ۱۳ : ۱

دوره های مرتبط