رحمت واسعه

رحمت واسعه

رحمت واسعه نام کتابی است درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام به قلم پر برکت عارف فقیه محمد تقی بهجت که حجت الاسلام امینی خواه در نود جلسه به تبیین این مطالب باارزش پرداخته‌اند

در این جلسات با زبان عشق مطالبی در مورد مقام والای ولایت و جایگاه واقعی امام بیان می‌شود که تابی نیست برای شنیدنش جز با گوش قلب!

رحمت واسعه دوره‌ای ناب است با موضوع امام ‌شناسی‌ که فقط مختص به شیعیان و محبان و مسلمانان نیست زیرا هر انسانی با فطرت بیدار، بعد از شنیدن و تفکر در این مطالب، محبتش تا عمق جان شعله‌ می‌کشد ‌‌و وجودش را ذوب می‌کند آن‌طور که دیگر از او چیزی نمی‌ماند

اینجاست که درمی‌یابد همه چیزش در آن وجود نورانی خلاصه است و به واقع چیزی جز او نیست که واسطه‌ی فیض و سبب وجودش باشد

پس دوباره در رحمت او غرق و محو می‌شود

این دوره از آینه امام حسین علیه‌السلام زوایایی از جایگاه امامت را روشن می‌‌کند که اگر خوب درکش کنیم می‌فهمیم چرا مرحوم دربندی

بالا سر حرم سید شهداء علیه السلام داد می‌زد:

یا حسین به حق مادرت زهرا علیهاالسلام شمر را شفاعت مکن....

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۷ : ۳ : ۸۶
ساعت
۲,۵۳۳
دانشجو
۹۴
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

...لیلی استو
( ۱۵۱ ۰ )
( ۱۴۰ ۰ )
avatar
...زهرا خداب
( ۱۱۶ ۰ )
...عیسی معقو
( ۱۱۴ ۰ )
( ۱۱۲ ۰ )

جلسه اول

۳۷ : ۴۹

جلسه دوم

۳۶ : ۵۳

جلسه سوم

۱۴ : ۴۹

جلسه چهارم

۵ : ۵۴

جلسه پنجم

۴۴ : ۴۹

جلسه ششم

۱۵ : ۵۳

جلسه هفتم

۲۶ : ۵۳

جلسه هشتم

۳۵ : ۴۲

جلسه نهم

۱۹ : ۳۳

جلسه دهم

۴ : ۳۶

جلسه یازدهم

۴۴ : ۴۹

جلسه دوازدهم

۳ : ۴۱

جلسه سیزدهم

۵۴ : ۲۳

جلسه چهاردهم

۳۷ : ۲۳

جلسه پانزدهم

۰ : ۲۲

جلسه شانزدهم

۴۴ : ۲۱

جلسه هفدهم

۲۵ : ۱۹

جلسه هجدهم

۲۸ : ۲۰

جلسه نوزدهم

۶ : ۲۳

جلسه بیستم

۰ : ۲۷

جلسه بیست و یکم

۵۴ : ۲۸

جلسه بیست و دوم

۵۰ : ۴۸

جلسه بیست و سوم

۵۳ : ۴۹

جلسه بیست و چهارم

۲۰ : ۴۹

جلسه بیست و پنجم

۲ : ۴۵

جلسه بیست و ششم

۲۰ : ۴۲

جلسه بیست و هفتم

۱۱ : ۲۷

جلسه بیست و هشتم

۴۷ : ۱۶

جلسه بیست و نهم

۲۳ : ۵۳

جلسه سی‌ام

۳۲ : ۵۲

جلسه سی و یکم

۴۰ : ۴۸

جلسه سی و دوم

۲۴ : ۳۹

جلسه سی و سوم

۲۶ : ۳۸

جلسه سی و چهارم

۱۶ : ۴۸

جلسه سی و پنجم

۳۷ : ۴۳

جلسه سی و ششم

۱۴ : ۵۰

جلسه سی و هفتم

۱۴ : ۵۰

جلسه سی و هشتم

۳۹ : ۵۰

جلسه سی و نهم

۱۹ : ۵۹

جلسه چهلم

۲۹ : ۵۴

جلسه چهل و یکم

۵۶ : ۱۱

جلسه چهل و دوم

۵۲ : ۳۵

جلسه چهل و سوم

۲۹ : ۵۵

جلسه چهل و چهارم

۲۱ : ۴۲

جلسه چهل و پنجم

۵۳ : ۱۳ : ۱

جلسه چهل و ششم

۵۵ : ۵۷

جلسه چهل و هفتم

۲۶ : ۲۹ : ۱

جلسه چهل و هشتم

۱۰ : ۳ : ۱

جلسه چهل و نهم

۲۹ : ۱۴ : ۱

جلسه پنجاهم

۲۴ : ۵۰

جلسه پنجاه و یکم

۵۷ : ۶ : ۱

جلسه پنجاه و دوم

۲۰ : ۵۴

جلسه پنجاه و سوم

۲۱ : ۵۵

جلسه پنجاه و چهارم

۸ : ۱۲ : ۱

جلسه پنجاه و پنجم

۱۸ : ۴ : ۱

جلسه پنجاه و ششم

۳۵ : ۵ : ۱

جلسه پنجاه و هفتم

۴۱ : ۶ : ۱

جلسه پنجاه و هشتم

۲۲ : ۳ : ۱

جلسه پنجاه و نهم

۲۸ : ۱۲ : ۱

جلسه شصتم

۵۵ : ۵۸

جلسه شصت و یکم

۲۸ : ۵۹

جلسه شصت و دوم

۲ : ۴ : ۱

جلسه شصت و سوم

۴۰ : ۵۸

جلسه شصت و چهارم

۱۰ : ۴۹

جلسه شصت و پنجم

۵۲ : ۴۶

جلسه شصت و ششم

۳۹ : ۴۴

جلسه شصت و هفتم

۱۲ : ۲۴ : ۱

جلسه شصت و هشتم

۲۲ : ۱ : ۱

جلسه شصت و نهم

۲۹ : ۵ : ۱

جلسه هفتادم

۲۵ : ۵۸

جلسه هفتاد و یکم

۴۸ : ۵۴

جلسه هفتاد و دوم

۹ : ۷ : ۱

جلسه هفتاد و سوم

۵۷ : ۵۸

جلسه هفتاد و چهارم

۱۰ : ۵۶

جلسه هفتاد و پنجم

۱۵ : ۰ : ۱

جلسه هفتاد و ششم

۴۴ : ۱۴ : ۱

جلسه هفتاد و هفتم

۴۵ : ۵۶

جلسه هفتاد و هشتم

۸ : ۱ : ۱

جلسه هفتاد و نهم

۵۹ : ۳ : ۱

جلسه هشتادم

۲۶ : ۵۹

جلسه هشتاد و یکم

۳۷ : ۲ : ۱

جلسه هشتاد و دوم

۶ : ۹ : ۱

جلسه هشتاد و سوم

۸ : ۲۳ : ۱

جلسه هشتاد و چهارم

۳۲ : ۹ : ۱

جلسه هشتاد و پنجم

۳۸ : ۱۳ : ۱

جلسه هشتاد و ششم

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه هشتاد و هفتم

۱۶ : ۵۶

جلسه هشتاد و هشتم

۵۸ : ۱۸ : ۱

جلسه هشتاد و نهم

۱۸ : ۹ : ۱

جلسه نودم

۱۳ : ۱۶ : ۱

جلسه نود و یکم

۱۷ : ۳۳ : ۱

جلسه نود و دوم

۵۱ : ۴۱ : ۱

جلسه نود و سوم

۳۸ : ۴۱ : ۱

جلسه نود و چهارم_جلسه پایانی

۲۱ : ۴۱ : ۱

دوره های مرتبط