آزادی انسان

آزادی انسان

فصل اول از دوره بینش مطهر

اطلاعات

سید مجتبی امین جواهری

سید مجتبی امین جواهری

حجت الاسلام سید مجتبی امین جواهری
۱۰ : ۵۶ : ۶
ساعت
۵۵۱
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

...مریم بیات
( ۳۷ ۰ )
...زهرا عباس
( ۲۴ ۰ )
avatar
...مریم خلفا
( ۲۰ ۰ )
...فرشته دهق
( ۲۰ ۰ )
رقیه عظیمی
( ۱۵ ۰ )
آزادی انسان

جلسه اول-آزادی انسان

۱۶ : ۲۵

جلسه دوم- آزادی انسان

۱۱ : ۲۵

جلسه سوم- آزادی انسان

۲۳ : ۲۷

جلسه چهارم- آزادی انسان

۳۴ : ۲۷

جلسه پنجم- آزادی انسان

۴۵ : ۲۷

جلسه ششم- آزادی انسان

۳۵ : ۲۷
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه پرسش و پاسخ_آزادی انسان
(رایگان)

۵۲ : ۲۹ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ _بینش مطهر_آزادی بندگی

۴۹ : ۵ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ_آزادی انسان

۴۵ : ۳۹ : ۱

دوره های مرتبط