اسرائیل بدون روتوش

اسرائیل بدون روتوش

دوره‌ای برای شناخت علمی و صحیح اسرائیل و پر رمز و راز ترین مناقشه تاریخ معاصر غرب آسیا

«دوره تخصصی مطالعات اسرائیل» 

سرفصل های گفتمان:

* بررسی حق حاکمیت بر اورشلیم 

* ملت سازی در اسرائیل

* چالش‌های پیش روی صهیون در مسیر بقا یا فنا

* اهداف و پروتکل‌های صهیونیسم

اطلاعات

حجت الاسلام امیری

حجت الاسلام امیری

حجت الاسلام امیری
۳۲ : ۲۳ : ۱
ساعت
۲۴۴
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
دشمن‌شناسی

نفرات برتر

...فهیمه مهد
( ۴ ۰ )
...محمد تقی
( ۴ ۰ )
...مرتضی ناظ
( ۴ ۰ )
...مهدی باست
( ۴ ۰ )
زهرا بهاج
( ۴ ۰ )

جلسه اول

۶ : ۵۱

جلسه دوم

۲۶ : ۳۲

دوره های مرتبط