اسرائیل بدون روتوش

اسرائیل بدون روتوش

وبیناری برای شناخت علمی و صحیح اسرائیل و پر رمز و راز ترین مناقشه تاریخ معاصر غرب آسیا

«وبینار تخصصی مطالعات اسرائیل»

سرفصل های گفتمان:

* بررسی حق حاکمیت بر اورشلیم

* ملت سازی در اسرائیل

* چالش‌های پیش روی صهیون در مسیر بقا یا فنا

* اهداف و پروتکل‌های صهیونیسم

اطلاعات

حجت الاسلام امیری

حجت الاسلام امیری

حجت الاسلام امیری
۳۲ : ۲۳ : ۱
ساعت
۲۲۲
دانشجو
۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تاریخ

نفرات برتر

...مهدی باست
( ۴ ۰ )
( ۴ ۰ )
...فهیمه مهد
( ۴ ۰ )
...ابراهیم م
( ۳ ۰ )
...مهدی فرما
( ۳ ۰ )

جلسه اول

۶ : ۵۱

جلسه دوم

۲۶ : ۳۲

دوره های مرتبط