راهنما شناسی

راهنما شناسی

راهنما شناسی

اطلاعات

رسول کشمیری

رسول کشمیری

حجت‌الاسلام والمسلمین رسول کشمیری
۹ : ۵۴ : ۳
ساعت
۴۰۶
دانشجو
۶
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
نبوت

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۱۳۴ ۰ )
avatar
زهرا زارعی
( ۱۳۳ ۰ )
...صغری نومی
( ۸۸ ۰ )
...آلاله اوی
( ۴۶ ۰ )
لیلا حسنی
( ۴۲ ۰ )

جلسه اول

۵۱ : ۳۷

جلسه دوم

۲۹ : ۳۳

جلسه سوم

۰ : ۳۶

جلسه چهارم

۱۳ : ۱۸

جلسه پنجم

۳۰ : ۴۶

جلسه پرسش و پاسخ ۱
(رایگان)

۶ : ۲ : ۱

دوره های مرتبط