تفسیر سوره فجر

تفسیر سوره فجر

تفسیر سوره فجر

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۲۳ : ۴۲ : ۳
ساعت
۷,۰۱۴
دانشجو
۴
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

avatar
مریم کیان
( ۱۷ ۰ )
سارا قبادی
( ۱۷ ۰ )
avatar
...محسن زحمت
( ۱۳ ۰ )
...علیرضا نب
( ۱۱ ۰ )
صبحی
( ۱۰ ۰ )

جلسه اول

۱ : ۴۵

جلسه دوم

۴۰ : ۵۸

جلسه سوم

۳۷ : ۵۵

جلسه چهارم

۵ : ۳ : ۱

دوره های مرتبط