تفسیر سوره ناس

تفسیر سوره ناس

تفسیر سوره ناس

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۷ : ۳۹ : ۵
ساعت
۷,۳۳۹
دانشجو
۴
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

...لیلا زراع
( ۱۹ ۰ )
...علیرضا نب
( ۱۷ ۰ )
avatar
...محسن زحمت
( ۱۳ ۰ )
khavari_78
( ۹ ۰ )
میرواحدی
( ۹ ۰ )

جلسه اول

۳۳ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم

۴۹ : ۴۰ : ۱

جلسه سوم

۳۴ : ۳۵ : ۱

جلسه چهارم

۱۱ : ۵۷

دوره های مرتبط